Đảng ủy Sư đoàn 968 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị 

Vừa qua, Đảng ủy Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 và Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị.

Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về " Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia" và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng", Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết một cách toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, hiệu quả vững chắc; quá trình thực hiện đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự chuyển biến tiến bộ vững chắc, chất lượng huấn luyện tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn được giữ vững và tăng cường... Từ những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Sư đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; Sư đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân khu tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba năm 2018 và Hạng Nhì năm 2023...

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận đã tập trung phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện các nghị quyết. Đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy Sư đoàn 968 xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng các cấp; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chống phá chế độ và sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham gia phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống…Thanh Hải

25 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 520
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 520
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68578789