Đảng ủy Công an TƯ gặp mặt nhân 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Công an Trung ương qua các thời kỳ.
Đảng ủy Công an TƯ gặp mặt nhân 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự buổi gặp mặt.

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm công tác tuyên giáo của Đảng, Đại tá Phạm Bá Hậu, Cục phó Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an khẳng định: “Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo nói chung, công tác Tuyên giáo trong Công an nhân dân nói riêng; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Bùi Trường Giang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho  các  cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng
(Ảnh: Kiều Giang)

Trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã cùng với ngành Tuyên giáo, các lực lượng làm công tác tuyên giáo đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Lực lượng Công an đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới nhận thức, quan điểm, đối sách, tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kết quả các Hội nghị Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.... Đồng thời, chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp rất hiệu quả trong việc tuyên truyền đường lối chính sách, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm nhằm xây dựng xã hội an toàn, bình yên cho nhân dân. Ban Tuyên giáo đã cùng với lực lượng Công an nhân dân kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình, những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân trung với Đảng và vì nhân dân phục vụ. Tri ân những cán bộ, các thế hệ làm công tác chính trị, tuyên giáo trong lực lượng Công an nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, tưởng nhớ sâu sắc đến các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng, của Công an nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  cũng khẳng định, bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều thách thức, cần chủ động nhận thức bối cảnh tình hình, tác động hiện nay đối với công tác Tuyên giáo là xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nắm chắc tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trên cơ sở đó để có nội dung tuyên truyền…Xác định rõ vị trí, vai trò của công tác Tuyên giáo đối với ngành Công an, 75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thế hệ đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện công tác Tuyên giáo như: Giáo dục lý luận chính trị; quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng, xây dựng hình ảnh của người Công an nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 39 cá nhân của Bộ Công an đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 21 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

 
Kiều Giang
25 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 245
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 245
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17105027