Đảng bộ phường Đông Lễ chuẩn bị trước thềm đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhận thức tầm quan trọng của đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp mà trước hết là đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Đông Lễ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, trong đó công tác chuẩn bị đại hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của đại hội.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản khác của Trung ương, tỉnh và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà “về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp trong thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 18/9/2019, Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU về “tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025” đồng thời tổ chức hội nghị nhằm triển khai, quán triệt các văn bản đến tận 16 Bí thư chi bộ trực thuộc. Sau hội nghị, 100% chi ủy các chi bộ tiến hành phổ biến, quán triệt đến tận toàn thể đảng viên trong chi bộ. Qua đó, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: văn kiện đại hội, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền...

Nhằm đảm đảo sự thành công của đại hội các chi bộ, để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 90,91-QĐ/ĐU ngày 16/12/2019 thành lập 2 tổ chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022; Quyết định số 98-QĐ/ĐU ngày 15/01/2020 phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII; Công văn số 89-CV/ĐU ngày 18/10/2019 về chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Nét mới trong công tác tổ chức đại hội lần này là Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định lựa chọn hai chi bộ điểm đặc thù, thay vì chỉ chọn một chi bộ như những nhiệm kỳ trước, là chi bộ trường THCS Phan Đình Phùng (tổ chức vào ngày 08/02/2020) - đại diện cho khối hành chính sự nghiệp của phường và chi bộ khu phố Lập Thạch (tổ chức vào ngày 16/02/2020) - đại diện cho các chi bộ khu phố để có căn cứ xây dựng báo cáo chính trị, định hướng trong công tác lãnh, chỉ đạo của từng chi bộ. Sau khi tổ chức đại hội điểm thành công tại hai chi bộ, một số vấn đề quan trọng đã được Đảng ủy lưu ý để việc tổ chức đại hội tại các chi bộ tiếp theo diễn ra theo đúng chỉ đạo. Đến hết ngày 25/2/2020, 16/16 chi bộ với trên 500 đảng viên đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Sau đại hội, Đảng ủy đã tiến hành họp tổng kết, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục. Sở dĩ, đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn cũng được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các chi bộ. Có thể thấy, diểm thuận lợi của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên, cùng với đó, tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân được phát huy, bên cạnh đó, trách nhiệm, việc tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị được nêu cao. Đây chính là tiền đề cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường sắp tới.

Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, đã chủ động thành lập Tiểu ban văn kiện gồm 11 đồng chí, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng tiểu ban và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện gồm 8 đồng chí do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch UBND phường làm Tổ trưởng. Tiểu ban văn kiện đã xây dựng đề cương, tổ chức họp Tiểu ban phân công cho từng thành viên phụ trách theo từng ngành, lĩnh vực. Đến nay, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Tiểu ban nhân sự đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng phương án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tính kế thừa, có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND-UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy rất chú trọng công tác phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn; trong đó quan tâm nhất là cán bộ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Đối với công tác tổ chức và phục vụ đại hội, Tiểu ban Tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường và Đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biết và nắm chủ trương về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền, cổ động, trang trí trực quan trong và ngoài Nhà văn hóa, khuôn viên UBND phường được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường luôn được Đảng ủy coi trọng, chỉ đạo các khu phố tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm trong toàn phường; phối hợp với Trạm y tế tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc khu vực hội trường, trong khuôn viên UBND phường…

Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy chỉ đạo Công an phường chủ động phối hợp với quân sự, Ban bảo vệ dân phố tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên. Các ban ngành, đoàn thể phường tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân trước thềm đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có thể khẳng định, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Đông Lễ đã tổ chức thực hiện với tinh thần cầu thị, đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Tùy vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và sự chỉ đạo sát sao của cấp trên mà Đại hội Đảng bộ phường sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ cùng công tác chuẩn bị chu đáo và sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn phường, Đại hội Đảng bộ phường Đông Lễ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII. Hồng Lĩnh

285 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 214
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 214
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16010054