Đakrông: Chú trọng phát triển thế mạnh từ chăn nuôi và trồng trọt 

(QT) - Với thế mạnh là vùng có diện tích rộng lớn, phù hợp với chăn nuôi và trồng trọt, những năm gần đây, huyện Đakrông chú trọng tập trung đầu tư, phát triển thế mạnh này. Cụ thể, những năm trở lại đây, huyện Đakrông đã lựa chọn và đưa vào gieo trồng những giống lúa, ngô có năng suất cao, chất lượng tốt. Diện tích gieo trồng hàng năm liên tục được mở rộng. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp không ngừng được nâng cao. Nếu như năm 1997, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 4 ngàn ha thì đến nay ước đạt gần 7 ngàn ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ 2.828 tấn năm 1997 lên 9.000 tấn năm 2016.
Đakrông: Chú trọng phát triển thế mạnh từ chăn nuôi và trồng trọt

 Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được chú trọng thực hiện, trong đó ưu tiên phát triển các loại cây trồng phù hợp với ưu thế của từng địa phương, hình thành điểm chuyên canh về ngô, lạc, cây công nghiệp dài ngày. Với chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, huyện đã tăng cường vận động nhân dân làm chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc hướng đến chăn nuôi bán chăn thả và kinh tế trang trại. Đến nay toàn huyện Đakrông đã có nhiều hộ gia đình có trên 100 con gia súc các loại. Số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng qua các năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2016 ước đạt 873 tấn. Công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được làm tốt.

 

Vì vậy, đàn gia súc, gia cầm của huyện phát triển ổn định, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Chú trọng phát triển thế mạnh chăn nuôi và trồng trọt nên những năm trở lại đây, đã có nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững của địa phương.

 

Hồ Sỹ Phùng

 

210 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 210
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 214
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7478737