Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh Quảng Trị  

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ cuối năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền tại đại hội; lựa chọn đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện của tỉnh…

Đến nay, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, huyện cơ bản hoàn thành, diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và chất lượng. Trước thềm đại hội, Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng Đại hội cấp mình và các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiều đợt sinh hoạt, diễn đàn tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội các cấp, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ.

Để chuẩn bị tốt đại hội Phụ nữ các cấp, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, huyện được BTV Hội LHPN tỉnh quan tâm tham mưu, chỉ đạo từ rất sớm. Bám sát Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch chọn điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, tiến hành tập huấn về Đại hội cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, cấp huyện; thành lập các tổ chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện; phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi, phụ trách địa bàn đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đại hội đảm bảo về nội dung và thời gian quy định.

Đại hội điểm cấp cơ sở Hội LHPN thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh)

Hội LHPN thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là đơn vị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của cấp cơ sở, với nhiều điểm mới, tổ chức đại hội đảm bảo an toàn, phù hợp, thành công tốt đẹp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội ở từng cấp trước khi tổ chức Đại hội diện rộng trong phạm vi địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh, có 125/125 xã, phường, thị trấn và 21/21 đơn vị cơ sở Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội phụ nữ; đã bầu 1.321 ủy viên Ban Chấp hành; 131 ủy viên Ban Thường vụ; 125 chủ tịch và 125 Phó chủ tịch; bầu 1.252 đại biểu chính thức và 130 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên đảm bảo số lượng và thành phần cơ cấu. Đại hội đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, dân chủ và chất lượng. Đại hội được chuẩn bị chu đáo từ công tác nhân sự đến nội dung, tuyên truyền. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chất lượng, hiệu quả, có trách nhiệm đối với văn kiện đại hội phụ nữ các cấp. Công tác xây dựng đề án nhân sự, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN, tham luận, đóng góp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Phụ nữ cấp trên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa XIII. Công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ghi nhận sự đóng góp, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Chị Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cửa Việt cho biết: “Để tổ chức tốt đại hội điểm của cấp cơ sở, Hội LHPN thị trấn đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Ngay từ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, bản thân cùng BCH Hội đã bắt tay vào chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản cho việc tổ chức đại hội, đặc biệt là đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực qua đó nỗ lực thực hiện tốt các quy trình, kế hoạch chất lượng đại hội đại biểu phụ nữ đã đề ra”.

Đại hội điểm cấp huyện Hội LHPN huyện Cam Lộ

Sau Đại hội cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo điểm đơn vị cấp huyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Cam Lộ. Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, thành công tốt đẹp. Sau đại hội, Thường trực huyện ủy Cam Lộ, đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang tổ chức họp, rút kinh nghiệm trước khi triển khai Đại hội diện rộng.

Công tác chuẩn bị cho đại hội phụ nữ cấp huyện cũng được tập trung triển khai nghiêm túc và đúng quy trình. Hiện nay, các  huyện, thị, thành phố và Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang tổ chức thành công Đại hội, đã bầu 205 ủy viên  BCH, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, theo hướng tinh gọn hiệu quả; độ tuổi trẻ hóa. Trong xây dựng mục tiêu, phương hướng, phong trào thi đua, khâu đột phá, các huyện đã gắn định hướng lớn của tỉnh, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, có nhiều điểm mới.

Trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại hội cấp huyện và cơ sở được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm, an toàn song vẫn đảm bảo yêu cầu về quy trình và chất lượng.                

Có thể nói, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được hội viên, phụ nữ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đã lan tỏa các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào Hội. Chị Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, thực hiện thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở: “Việc chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp  phải tuân thủ sự lãnh, chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp sự phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan trong việc xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội. Công tác chuẩn bị đại hội phải bị chu đáo đảm bảo từ khâu văn kiện, nhân sự  đến trang trí khánh tiết, thể hiện tính trang nghiêm của đại hội và nét riêng của phụ nữ; tạo thành ngày hội lớn có sức lan tỏa huy động sự vào cuộc của cả hệ thống  chính trị. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp chủ động với tinh thần trách nhiệm cao đã có sự đầu tư trong công tác chuẩn bị, tiến hành đảm bảo yêu cầu, thời gian đề ra. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, các đơn vị đã linh hoạt, lựa chọn thời điểm, cách làm phù hợp, tuân thủ theo quy định 5K để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch”.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được hội viên, phụ nữ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Những kết quả tốt đẹp từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp tỉnh trong thời gian tới. Phương Thiện

 

152 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 515
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 515
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41402527