Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 

Ngày 27/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng tham dự.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ và các tổ chức thành viên đã thể hiện rõ vai trò đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân; huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xã hội; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 Các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy tính năng động, sáng tạo của Nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thông qua Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới 68 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 1,741 tỷ đồng, sửa chữa 191 nhà với tổng trị giá 2,981 tỷ đồng; vận động Nhân dân hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đạt 141% kế hoạch tỉnh giao. Hỗ trợ 84 mô hình sinh kế với tổng số tiền 1,416 tỷ đồng; hỗ trợ thiên tai, chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó học giỏi cho trên 600 lượt người với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Công tác phối hợp hoạt động với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp. Tham gia có trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, khối đại đoàn kết được củng cố, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có chuyển biến tích cực, từng bước phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân. Những kết quả đạt được của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ đề ra một số chỉ tiêu: 100% UBMT từ huyện đến cơ sở triển khai ký kết và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, quy chế công tác với các cấp chính quyền; Hàng năm,  100% UBMT các cấp trong huyện tổ chức ít nhất 02 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó  tổ chức ít nhất 01 cuộc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu,  cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc công tác phản biện các chủ trương, nghị quyết, Đề án của huyện ban hành và phản biện các văn bản khi có yêu cầu; Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng lực lượng nồng cốt trong đoàn viên, hội viên đạt tỷ lệ trên 30%, phấn đầu 80% trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên; Hàng năm, vận động Quỹ “vì người nghèo” các cấp trong huyện đạt kế hoạch đề ra để hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa ít nhất  25 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn vay không lãi cho người nghèo thực hiện 15-20 mô hình phát triển kinh tế, mỗi mô hình từ 15-20 triệu đồng,….

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu nhấn mạnh những kết quả nổi bật của hoạt động MTTQ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm đưa hoạt động MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao.    

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Cam Lộ cần chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; hoạt động của mặt trận cần phải hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư là đơn vị hành động với phương châm: gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng hơn hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, ưu tiên những vấn đề, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sinh kế của người dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả thực chất trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng, củng cố hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu  đã hiệp thương cử 44 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ khóa XI đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thanh Hương tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương cử 13 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

                                                                            Nguyễn Hạnh

79 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1227
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1228
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81959289