Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hướng Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023 

Trong 2 ngày 21-22/6/2018, Hội Nông dân Hướng Hoá đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT và các ban, đoàn thể huyện; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; các Đồn Biên phòng; đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn; và 145 đại biểu chính thức đại diện cho 9.975 hội viên nông dân trong huyện.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hướng Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Hướng Hoá tập trung hướng hoạt động về cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của huyện, của Hội để chỉ đạo thực hiện. Quan tâm củng cố tổ chức Hội, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phong trào thi đua yêu nước được các cơ sở Hội triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, tạo sức lan tỏa. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện. Năm năm qua, hội viên nông dân các dân tộc trong huyện đã hiến hơn 100.000m2 đất, đóng góp hơn 10.152 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi Nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, trường học, trạm xá, nước sinh hoạt...

Các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề được triển khai tích cực. Giúp hội viên, nông dân có vốn vay đầu tư sản xuất, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới sản xuất theo quy mô hàng hóa tập trung. Số hội viên viên nông dân có kinh tế khá, giàu tăng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có gần 1653 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 4 hộ; cấp tỉnh 32 hộ, cấp huyện 399 hộ và cấp cơ sở 1.218 hộ...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương; phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy nội lực, thế mạnh địa phương đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nghề và các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện mục tiêu: Bình quân mỗi năm phát triển 200 hội viên, 100% cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, 90 - 120 lao động được đào tạo nghề, 3000 - 4000 lượt hội viên, nông dân được tập huấn khoa học kỹ thuật, 2,5 - 3% hộ nông dân thoát nghèo, 3 - 4% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có từ 85% cơ sở Hội, 75% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có cơ sở, chi hội trung bình, yếu kém.

 Nhân dịp này, BCH Đảng bộ huyện Hướng Hoá đã tặng Hội Nông dân huyện bức trướng với nội dung “Cán bộ, hội viên Nông dân Hướng Hoá đoàn kết, sáng tạo,hội nhập, phát triển bền vững”

  Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 26 đồng chí; đồng chí Hồ Văn Toàn, HUV, Trưởng Phòng Dân tộc được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm 24 đại biểu

                                  Nguyễn Đình Phục

232 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 103
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 103
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099136