Cục Chính trị Quân khu 4 kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cán bộ năm 2022 tại Sư đoàn 968 

Ngày 15-3, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 do Đại tá Võ Quang Thiện, Trưởng Phòng Cán bộ Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai thực hiện công tác cán bộ năm 2022 tại Sư đoàn 968.

Kiểm tra tại Phòng Chính trị

Kết luận kiểm tra

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 968 báo cáo kết quả công tác cán bộ năm 2021, triển khai công tác cán bộ năm 2022 và qua kiểm tra tình hình thực tế. Thay mặt đoàn công tác Đại tá Võ Quang Thiện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sư đoàn 968 đã đạt được về công tác cán bộ trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2021, trong đó Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11/2/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhất là cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các nội dung được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, minh bạch, công khai, đạt chất lượng tốt; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, giải pháp sát với điều kiện, tình hình cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, an tâm công tác, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về triển khai thực hiện công tác cán bộ năm 2022, đồng chí Trưởng Phòng Cán bộ Quân khu yêu cầu Sư đoàn 968 tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ; triển khai thực hiện đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp trung đội, đại đội và trợ lý cơ quan trung, sư đoàn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp về điều động, luân chuyển, luân phiên, đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết số cán bộ thừa thiếu, giải quyết tốt số lượng cán bộ, bảo đảm số lượng, cơ cấu, ổn định tổ chức, hiệu quả. Nguyễn Thanh Hải

416 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 357
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 357
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942892