Công tác thi đua, khen thưởng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị 

Trong thời gian qua, xác định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất” cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Nổi bật trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế là phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ phong trào này, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều phong trào của các đoàn thể phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; “Đường Hoa yêu thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ; “3 hiến-hiến kế, hiến công, hiến đất” của Hội Cựu chiến binh... Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong việc hiến đất; nhiều tuyến đường hoa đẹp trên địa bàn các xã tạo nên những vùng quê đáng sống... Nhiều tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới được hoàn thành.

Trên lĩnh vực xã hội, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” được phát động rộng khắp, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Một số phong trào thi đua khác cũng được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng như: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hàng năm.

Bên cạnh phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh hết sức chú trọng. Đã quan tâm khen thưởng nhiều hơn đối với người trực tiếp lao động, các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chủ động khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng ngành, địa phương, đơn vị. Nhiều tiêu chí được lượng hóa để chấm điểm đảm bảo công bằng, xét chọn chính xác, công khai, dân chủ, khách quan. Đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu trong công tác thi đua, khen thưởng được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác thi đua, khen thưởng mà trong những năm vừa qua, kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,16%; quy mô nền kinh tế gấp 1,41 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 55,4 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, liên kết hợp tác. Diện tích rừng trồng theo chứng chỉ FSC tăng mạnh, thuộc nhóm đầu cả nước. Tổng sản lượng thủy sản tăng bình quân hàng năm 1,07%. Tính đến tháng 2/2021, toàn tỉnh đã có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,42%. Các ngành công nghiệp có thế mạnh từng bước phát triển như: dệt may, chế biến gỗ, năng lượng...Tất cả các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực xây dựng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển nhanh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm 10,7%. Môi trường đầu tư được cải thiện; chỉ số PCI tăng điểm qua từng năm; chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính luôn thuộc nhóm đầu cả nước.

Lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp lại hợp lý. Công tác đào tạo nghề được chú trọng, giai đoạn 2016-2020, đã đào tạo nghề cho 60.947 người. Chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng cao. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát triển. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng. Đã tạo việc làm mới cho 61.712 người, tỷ lệ giảm nghèo giảm bình quân 1,77%/năm. Các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...được thực hiện tốt.

Để công tác thi đua khen thưởng tiếp tục góp phần quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo khởi nghiệp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng. Hồng Bốn

47 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 822
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 822
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27139856