Công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội 

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-BQP công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.
 
 
 Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, Bộ Quốc phòng công nhận xếp hạng cho 34 bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trong Quân đội. Trong đó, 15 bệnh viện Hạng I: a- Bệnh viện quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng; b- Viện Y học cổ truyền Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng; c- Bệnh viện quân y 103 trực thuộc Học viện Quân y; d- Viện Bỏng Lê Hữu Trác trực thuộc Học viện Quân y; đ- Bệnh viện quân y 354 trực thuộc Tổng cục Hậu cần; e- Bệnh viện quân y 105 trực thuộc Tổng cục Hậu cần; g- Bệnh viện quân y 87 trực thuộc Tổng cục Hậu cần; h- Bệnh viện quân y 110 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1; i- Bệnh viện quân y 109 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2; k- Bệnh viện quân y 7 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3; l- Bệnh viện quân y 17 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5; m- Bệnh viện quân y 7A trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7; n- Bệnh viện quân y 121 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9; o- Bệnh viện quân y 211 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 3; p- Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội trực thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

13 bệnh viện Hạng II: a- Viện Y học Phòng không - Không quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân; b- Viện Y học Hải quân trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân; c- Bệnh viện quân y 91 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 1; d- Bệnh viện quân y 6 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 2; e- Bệnh viện quân y 5 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 3; g-  Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4; h- Bệnh viện quân y 268 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4; i- Bệnh viện quân y 13 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5; k- Bệnh viện quân y 7B trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7; l- Bệnh viện quân y 120 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 9; m- Bệnh viện quân y 4 trực thuộc Cục Hậu cần, Quân đoàn 4; n- Bệnh viện quân dân y 16 trực thuộc Binh đoàn 16; o- Bệnh viện quân dân y miền Đông trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7.

6 bệnh viện Hạng III: a- Bệnh viện quân y 15 trực thuộc Binh đoàn 15; b- Bệnh viện quân dân y tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9; c- Bệnh viện quân dân y tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Quân khu 9; d- Bệnh viện quân dân y tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9; đ- Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, Quân khu 9; e- Bệnh viện quân dân y tỉnh Cà Mau trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, Quân khu 9.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng công nhận xếp hạng cho 13 đơn vị y tế dự phòng trong Quân đội.

290 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 737
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 737
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78246866