Cơ cấu tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy công lập 

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quy định như sau: Lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc.

Cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức không quá 5 phòng, gồm: 1- Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe; 2- Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi; 3- Phòng Lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; 4- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán; 5- Phòng Quản lý học viên.

Thông tư nêu rõ, ngoài các phòng nêu trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ sở cai nghiện ma túy có thể thành lập ban, khu, đội, điểm vệ tinh nhưng phải bảo đảm các quy định sau: Đối với cơ sở cai nghiện ma túy có trên 500 học viên có thể thành lập các đội để quản lý học viên; đối với cơ sở cai nghiện ma túy thành lập điểm vệ tinh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; cơ sở cai nghiện ma túy thành lập các khu để quản lý học viên theo quy định tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Căn cứ quy mô, đặc điểm đối tượng của địa phương và hướng dẫn tại Thông tư, Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy xây dựng đề án về cơ cấu tổ chức, cụ thể về số lượng và tên gọi khác của các phòng hoặc ban, khu, đội, điểm vệ tinh thuộc cơ sở, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) xem xét, quyết định.

Định mức số lượng người làm việc

Theo Thông tư, cơ sở cai nghiện ma túy công lập có dưới 100 học viên thì có Giám đốc và 1 Phó Giám đốc; cơ sở cai nghiện ma túy công lập có từ 100 học viên trở lên thì có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc.

Cơ sở cai nghiện ma túy có dưới 100 học viên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng; cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 học viên trở lên thì các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng phòng; cơ sở cai nghiện ma túy có thể thành lập khu, đội thì có Trưởng khu, 1 Phó Trưởng khu, Đội trưởng, 1 Phó Đội trưởng và các nhân viên theo quy định.

Căn cứ vào đặc điểm người nghiện, quy mô và số lượng học viên, định mức số lượng người làm việc được xác định theo nguyên tắc sau: 1- Cơ sở cai nghiện ma tuý có dưới 100 học viên: 1 người quản lý ít nhất 5 học viên bắt buộc và 1 người quản lý ít nhất 7 học viên tự nguyện; 2- Cơ sở cai nghiện ma túy có từ 100 đến 500 học viên: 1 người quản lý ít nhất 7 học viên bắt buộc và 1 người quản lý ít nhất 9 học viên tự nguyện; 3- Cơ sở cai nghiện ma túy có trên 500 học viên: 1 người quản lý ít nhất 9 học viên bắt buộc và 1 người quản lý ít nhất 11 học viên tự nguyện.

Tuệ Văn
498 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 395
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 395
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55899435