Nhằm tiếp nối ý chí, bản lĩnh, tinh thần thể thao và những thành công vang dội của ĐT bóng đá U23 Việt Nam, để việc triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt mục đích yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Bộ Văn hóa và Thể thao các tỉnh/ thành, các cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện triển khai các nội dung được giao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thể thao ngày nay)

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh, thành ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018 của địa phương.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác Hồ, 72 năm hình thành, phát triển của ngành thể dục thể thao và vận động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Ngày chạy.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao trên tất cả các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi… hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cùng tham gia.

Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, huy động tối đa sinh viên tham gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành triển khai và gửi báo cáo trước ngày 15/04/2018./.

HN