Cho chủ trương về xây dựng Đề án phát triển trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn 

Tại cuộc làm việc với Trường Chính trị Lê Duẩn cho ý kiến về dự thảo Đề án “Phát triển tổng thể trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030 và xây dựng trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn”; Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo tách Đề án ra thành 2 hợp phần: Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn” và Đề án “Phát triển Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

- Định hướng việc phát triển Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc rất hệ trọng nên báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo xây dựng đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để triển khai thực hiện; trước mắt hoàn chỉnh Đề án xây dựng trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ công tác để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án phát triển Trường Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trường chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Đề án trình Ban Chỉ đạo/Tổ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đối với Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn, thống nhất thực hiện nghiêm túc việc ở tỉnh chỉ có 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là Trường Chính trị theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, đề nghị Nhà trường tiếp tục sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đáp ứng các tiêu chí của trường chính trị chuẩn. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cấp tỉnh đảm bảo tính ổn định, chuyên sâu. Bám sát các quy định để xây dựng chương trình đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung và không tập trung một cách hiệu quả; kết nối, phối hợp để tổ chức các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại tỉnh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học đảm bảo tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư gắn với việc đề xuất tỉnh giao đề tài, kinh phí, cơ chế thực hiện. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ 2 tỉnh bạn Lào. Đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động chưa đạt, đảm bảo trọng tâm, cần thiết; không đầu tư, nâng cấp tràn lan. Thực hiện nâng cấp thư viện điện tử, bếp ăn tập trung và đường giao thông kết nối với Quốc lộ 1A.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường cần chủ động làm việc với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xác định kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội. Đối với bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, Nhà trường làm việc với Sở Nội vụ để xác định cụ thể trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, trên cơ sở đó đề xuất kinh phí thực hiện. T.T

 

 

459 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 685
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 685
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52018861