Chi bộ VNPT Đông Hà - không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động 

Những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn tác động đến sản xuất của doanh nghiệp, giá cước dịch vụ liên tục giảm, môi trường kinh doanh các dịch vụ viễn thông - Công nghệ thông tin ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, VNPT Đông Hà đã nỗ lực vượt khó khăn, quyết tâm giữ vững vị trí là đơn vị chủ lực trong kinh doanh các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đông Hà và Huyện đảo Cồn Cỏ.

Chi bộ VNPT Đông Hà thuộc Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị, được thành lập theo Quyết định số 53-QĐ/ĐU, ngày 25/9/2016 của Đảng ủy Viễn thông Quảng Trị, hiện có 22 đảng viên sinh hoạt. Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ VNPT Đông Hà luôn được củng cố, kiện toàn và có bước chuyển biến tích cực. Trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mối quan hệ giữa cấp ủy với chuyên môn. Chi ủy đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị, xác định trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước một cách hiệu quả, phù hợp tới cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị. Thường xuyên duy trì kết quả 100% đảng viên, trên 70% cán bộ CNV-LĐ được học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quy chế hoạt động của doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Viễn thông Quảng Trị… 100% cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng, đăng ký kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề học tập hàng năm được đưa vào chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2020-2021, Chi bộ đã tổ chức các diễn đàn chi bộ với chủ đề: “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”…;ban hành 04 chương trình hành động sau Diễn đàn để đẩy lùi, khắc phục các biểu hiện suy thoái được nhận diện tại các Diễn đàn. Sau một thời gian triển khai thực hiện, chi bộ đã đạt được 2 mục tiêu quan trọng đó là 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ khắc phục hoàn toàn những biểu hiện đã được nhận diện và không phát sinh thêm biểu hiện mới trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được BCH TW Đảng lần thứ 4 khóa XII nhận diện.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng luôn quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn cơ sở trực thuộc Trung tâm Viễn thông thành phố Đông Hà, Công đoàn bộ phận Phòng bán hàng Đông Hà, Chi đoàn VNPT thành phố Đông Hà hoạt động hiệu quả, duy trì tốt các chương trình hành động, phong trào thi đua, hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò của các đoàn thể ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Viễn thông Quảng Trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp đóng trên địa bàn thành phố Đông Hà và Huyện đảo Cồn Cỏ. Cụ thể, năm 2020: tổng doanh thu từ khách hàng đạt 100% kế hoạch giao, tăng trưởng trên 3% so với năm 2019; phát triển mới dịch vụ FTTH: đạt 113,7% kế hoạch giao, tăng trưởng trên 63% so với năm 2019; phát triển mới dịch vụ truyền hình MyTV đạt 160,7% kế hoạch giao, tăng trưởng trên 74% so với năm 2019; thu nhập người lao động tăng trên 5% so với năm 2019; Năng suất lao động theo doanh thu trên 3 tỷ đồng/người/năm. Năm 2021: Tổng doanh thu từ khách hàng đạt 101% kế hoạch giao, tăng trưởng trên 3,7% so với năm 2020; phát triển mới dịch vụ FTTH đạt 101% kế hoạch giao, tăng trưởng trên 40,1% so với năm 2020; phát triển mới dịch vụ truyền hình MyTV đạt 117,5% kế hoạch giao, tăng trưởng trên 31,9% so với năm 2020; thu nhập người lao động tăng trên 10% so với năm 2020; năng suất lao động theo doanh thu trên 3,1 tỷ đồng/người/năm.

Với sự nỗ lực đó, trong 2 năm 2020, 2021, chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 cá nhân được khen thưởng về thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 cá nhân được Đảng ủy Viễn thông Quảng Trị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Trung tâm viễn thông thành phố Đông Hà được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen giai đoạn 2020-2021 về thành tích xuất sắc trong công tác, đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2017-2021 và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Những kết quả này sẽ là nền tảng vững chắc để Chi bộ VNPT Đông Hà vững bước trên con đường sắp tới, góp phần cùng VNPT Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “chi bộ tốt” như lời Bác Hồ từng dạy.

Ngọc Lan

263 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 494
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 494
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68694434