Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua việc triển khai hực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  ở Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh luôn được đẩy mạnh; Chi bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở, trên cơ sở các chủ đề hàng năm, cấp ủy đã triển khai cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để nghiên cứu, học tập và viết bài thu hoạch đầy đủ, chất lượng. Qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, đổi mới lề lối làm việc; hàng năm 100% cán bộ, đảng viên đều đăng ký trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt; 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 04-NQ/TW củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh luôn đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị số 05-CT/TW và chủ đề hàng năm cho toàn thể đảng viên trong đơn vị; tổ chức Diễn đàn và Sân khấu hóa thông qua hình thức hát và kể chuyện, chiếu phim về Bác Hồ, xây dựng Chương trình nghệ thuật hát về Bác Hồ, ca ngợi Đảng và các chiến sỹ văn hóa... Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng đã được Chi bộ thực hiện theo Kế hoạch toàn khóa của UBKT và các văn bản liên quan của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh đề ra. Hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tự giám sát, thành lập Tổ Giám sát và thông báo giám sát đến các đảng viên, lưu trữ hồ sơ giám sát và báo cáo cấp trên theo kế hoạch. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ; tại Diễn đàn các đảng viên đã thảo luận, phân tích, đánh giá nhất là việc kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; chỉ đạo đơn vị tham gia tốt cuộc thi do cấp trên tổ chức...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần mang đến những hiệu quả tích cực trong công tác chuyên môn thời gian qua Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã đề ra Nghị quyết về lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong công tác chiếu phim miền núi của Đội số 1 và Đội số 2. Xác định nhiệm vụ chiếu phim miền núi là rất khó khăn, với địa hình đi lại hiểm trở nhất là ở vùng sâu, vùng xa đèo, dốc núi nguy hiểm. Tuy nhiên, với tinh thần và trách nhiệm của người chiến sỹ làm trên mặt trận thông tin, văn hóa, Chi bộ đã chỉ đạo quyết liệt đối với hai đội chiếu phim miền núi để đưa phim về tận các bản làng, vùng sâu, vùng xa phục vụ bà con đồng bào. Trong những năm qua, hai đội chiếu bóng đã thực hiện 1008 tối chiếu phim phục vụ bà con miền núi ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông và 03 xã vùng khó khăn của huyện Vĩnh Linh (Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà); 92 tối chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh và lồng ghép tuyên truyền, giao lưu văn hóa văn nghệ. Với những kết quả đạt được về công tác điện ảnh trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cán bộ ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Chi bộ cũng đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hết sức ý nghĩa, trong đó đơn vị đã tiến hành sưu tầm, sáng tác, bảo tồn các làn điệu dân ca và nghệ thuật Bài chòi; sưu tầm lời cổ và đặt lời mới cho các con Bài chòi và Phát động viết lời mới dân ca Bình Trị Thiên, Hò Giã gạo; chuyển đổi phương thức truyền dạy dân ca Bình Trị Thiên và nghệ thuật Bài chòi từ hình thức tập trung qua việc ghi hình, phát sóng trên kênh Truyền hình Quảng Trị. Đẩy mạnh công tác tập huấn cho các hạt nhân văn hóa cơ sở về hát dân ca Bình Trị Thiên và nghệ thuật Bài chòi cho các huyện trong toàn tỉnh. Nhờ đó, đã tổ chức được 11 lớp tập huấn với 435 học viên (trong đó có 03 lớp tập huấn dân ca, dân vũ, trạng Vĩnh Hoàng với 90 học viên cho xã Tà Rụt, xã Vĩnh Tú, xã A Bung). Các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ, giao lưu, tham gia Liên hoan khu vực, toàn quốc của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đều được chú trọng đầu tư về chất lượng nghệ thuật, chủ đề, nhờ vậy mà đã đạt được nhiều giải vao như: Giải A chương trình Liên hoan diễn xướng dân gian Văn hóa các dân tộc Trường Sơn- Tây Nguyên lần thứ III tại  Kon Tum; Giải B chương trình và 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc tại Liên hoan “Câu hò nối những dòng sông” Cụm 6 tỉnh Bắc miền Trung tại Thừa Thiên Huế; Giải A chương trình tại Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới tại tỉnh Điện Biên...Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được đơn vị quan tâm, chú trọng. Cùng với các Tài liệu hướng dẫn do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành, các hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của quê hương, đất nước; Các cụm cổ động trực quan tấm lớn ngoài trời đã phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trang trí mỹ thuật, triển lãm về thành tựu kinh tế xã hội, về chủ đề Biển, Đảo... đã thu hút được số lượng lớn quần chúng tham quan, khơi dậy tinh thần yêu nước và truyền thống tự hào dân tộc của nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, còn phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở VHTT&DL tặng 30 suất quà trị giá 200 ngàn đồng/suất cho những học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa và huyện Gio Linh.

Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khuyến khích cán bộ, đảng viên tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm, có những tham mưu mới, đưa sự nghiệp thông tin, văn hóa không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lê Như Tâm

 

207 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 626
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 626
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79937464