Chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của đoàn viên, hội viên 

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

 

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

 

Năm 2016, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú. Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình các địa phương trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác vận động, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả ở nhiều địa phương. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được triển khai có hiệu quả; các chương trình giám sát được chú trọng, hoạt động phản biện xã hội thu được những kết quả bước đầu. Hệ thống tổ chức, bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trong năm, việc nắm tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, còn nhiều bất cập nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc. Có tổ chức chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Phương thức hoạt động, cách thức sinh hoạt, mô hình tập hợp của tổ chức tại cơ sở hiện đang gặp khó khăn do quá trình dịch chuyển lao động, di cư tự do…

 

 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016 trong đó, điểm nổi bật trong công tác dân vận của khối là tự tìm giải pháp đổi mới để bám sát hơn với thực tế cuộc sống, với nhân dân, với đối tượng chịu sự tác động của mình. Bên cạnh đó, việc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng vào các lĩnh vực ưu tiên và các vấn đề bức xúc trong xã hội để xử lý được nhân dân đồng tình làm cho uy tín xã hội của các tổ chức ngày càng nâng cao.

Đặc biệt, trong năm qua, công tác phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội rất hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề đặc biệt nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường biển, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai lũ lụt... tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhưng quá trình thực thi vẫn chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao; công tác cán bộ còn nhiều hạn chế…

Đồng chí đề nghị trong năm 2017, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, có đánh giá kịp thời, chủ động đề xuất  với Chính phủ các giải pháp; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để nắm được nguyện vọng của nhân dân, hướng về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của đoàn viên, hội viên; tiếp tục đa dạng phương thức hoạt động phù hợp với các đối tượng khác nhau, khu vực khác nhau; các tổ chức đoàn thể tiếp tục nghiên cứu để cải thiện chất lượng bộ máy hoạt động, đặc biệt là năng lực cán bộ…/.

Minh Châu

1162 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 544
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 544
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68805198