Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Chương trình công tác năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Công văn số 702-CV/TU, ngày 24/10/2017, yêu cầu các BCS, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những nội dung liên quan đến hoạt động của ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong năm 2018, cụ thể

(1) Đăng ký những nội dung của địa phương, đơn vị cần làm việc với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ. (2) Những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương, ngành, đơn vị cần đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018. Các nội dung đề xuất phải cụ thể, nêu rõ nội dung chính, mục đích công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện. Các sở, ban, ngành cần xin ý kiến BCS Đảng UBND tỉnh về các vấn đề đề xuất đưa vào Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 trước khi gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (3) Đề xuất tổ chức tổng kết, sơ kết các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh uỷ và các chính sách lớn của Chính phủ, Bộ ngành TW có liên quan đến ngành, địa phương, đơn vị cần sơ kết, tổng kết trong năm 2018. Các nội dung đề xuất gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/11/2017.  Hải Yến

 

2331 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 644
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 644
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78248473