'Cần một diễn đàn thực sự để doanh nghiệp gửi gắm ý kiến của mình' 

(Chinhphu.vn) - Giới doanh nhân rất cần một diễn đàn để gửi gắm tâm tư, ý kiến của mình trong việc xây dựng và hoàn thiện chính chính sách, pháp luật, để chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.
 
'Cần một diễn đàn thực sự để doanh nghiệp gửi gắm ý kiến của mình' - Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân: Giới doanh nhân rất cần một diễn đàn để gửi gắm tâm tư, ý kiến của mình trong việc xây dựng và hoàn thiện chính chính sách, pháp luật, để chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ điều này khi trao đổi với Cổng TTĐT Chính phủ về công tác đẩy mạnh truyền thông chính sách, pháp luật.

Xây dựng chuyên trang trở thành diễn đàn của tổ chức, cá nhân trong việc góp ý kiến, phản biện chính sách

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam Nguyễn Quang Huân đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Cổng TTĐT Chính phủ trong việc triển khai nhanh chóng, quyết liệt và có hiệu quả Quyết định số 407/2022/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Cổng TTĐT Chính phủ và một số cơ quan thông tấn báo chí chủ lực có trách nhiệm xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các chiến dịch truyền thông lớn đối với dự thảo chính sách đến với đông đảo người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định: Các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh có trách nhiệm "đăng tải báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề án xây dựng luật, pháp lệnh trên Cổng TTĐT Chính phủ".

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức, xây dựng Chuyên trang Xaydungchinhsach.chinhphu.vn trở thành diễn đàn của tổ chức, cá nhân trong việc góp ý kiến, phản biện chính sách đối với các chính sách, pháp luật ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo lập đề án xây dựng chính sách đó đến khi được ban hành và đi vào đời sống.

Lấy người dân làm trung tâm để đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống

Để chính sách, pháp luật thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống với phương châm lấy người dân làm trung tâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam Nguyễn Quang Huân đề nghị việc lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan phản biện phải thực chất hơn thì ngay từ khi lập đề án ban hành chính sách, phải tiến hành truyền thông đến tổ chức, cá nhân, nhất là đến những người bị tác động của chính sách.

Quá trình lấy kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng cần bảo đảm đúng thời gian quy định là 60 ngày, cơ quan soạn thảo gửi dự thảo chính sách, dự thảo luật cho các cơ quan phản biện, thẩm tra như đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc phải tiến hành sớm để có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến. Việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo chính sách, pháp luật cũng cần được cơ quan soạn thảo tiếp thu trên tinh thần thực sự cầu thị chứ không phải là hình thức, làm cho có.

Thực tế cho thấy, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, hoạt động truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được thực hiện thông qua đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, hiệu quả còn hạn chế.

Phải gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với tổ chức thực thi pháp luật

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật, mới chỉ thực hiện phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành mà chưa chú trọng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Huân cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ chuyên trách, chuyên nghiệp làm công tác truyền thông chính sách như là một nhiệm vụ, một chức năng của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là quá trình ban hành chính sách, pháp luật.

Do đó, ông Nguyễn Quang Huân tin tưởng, sự ra đời của Chuyên trang Xaydungchinhsach.chinhphu.vn thực sự là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân tham gia góp ý, nhất là đối với những chính sách lớn, tác động đến xã hội, các vấn đề nhạy cảm, vấn đề khó, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo chính sách.

Giới doanh nhân rất cần một diễn đàn để gửi gắm tâm tư, ý kiến của mình trong việc xây dựng và hoàn thiện chính chính sách, pháp luật, để chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống./.

Hồng Đức

158 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1050
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1050
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81567668