CẦN LÀM TỐT CÔNG TÁC TẠO NGUỒN, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở KHU VỰC NÔNG THÔN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY 

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác phát triển đảng viên luôn được các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Các tổ chức đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, như  Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 15/3/2013 về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên ở địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên”, Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/11/2014 về “Củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Quyết định 399-QĐ/TU, ngày 18/11/2016  ban hành “Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020”. Ðể hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương, thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua ở cơ sở, các đoàn thể, từ đó lựa chọn những quần chúng tiêu biểu, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, đưa vào quy hoạch, trong đó chú trọng trong thành phần công chức, viên chức ở các ban, phòng, ngành cấp huyện, cán bộ, công chức, giáo viên, y tế, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; đoàn viên, hội viên ở xã, phường, thị trấn, lực lượng dân quân, các hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác để đưa vào quy hoạch, đồng thời cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Phân công chi ủy viên; đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu; định kỳ sinh hoạt chi bộ báo cáo đưa ra tập thể nhận xét, đánh giá kết quả phấn đấu của quần chúng, khi đã đủ điều kiện và đảm bảo tiêu chuẩn quy định, cấp ủy, chi bộ làm thủ tục đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kết nạp đảng viên mới đạt được kết quả quan trọng; trung bình mỗi năm kết nạp được 1.989 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (1.400 - 1.500 đảng viên/năm), số đảng viên trong toàn tỉnh đến tháng 12/2020 là 47.478 đảng viên, chiếm 7,4% dân số toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kết nạp đảng viên mới vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, bản, khu phố chưa cao; các đảng viên được kết nạp chủ yếu là giáo viên, công chức ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể; một số chi bộ thôn, khối phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; nguồn kết nạp đảng viên tại một số xã, phường còn gặp khó khăn, do học sinh khi tốt nghiệp THPT thì đi học nghề, làm công nhân, học đại học hoặc làm việc tại các địa phương khác, số còn lại thì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khối phố, chưa có ý thức phấn đấu vào Ðảng. Tình trạng “già hóa” đảng viên ở các chi bộ khu dân cư ngày một cao, ở nhiều chi bộ, đảng viên có độ tuổi trung bình trên 40; nhiều khu dân cư thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở khu dân cư. Một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng hoặc không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên của Đảng bộ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời tới, các cấp ủy chi bộ cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng; khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng. Cấp ủy đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Đối với các chi, đảng bộ, cần có kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo về số lượng và chất lượng; không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng.  Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng. Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. 

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng. Để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị, cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn thanh niên, Công đoàn nhằm thu hút đoàn viên tham gia để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng. Xuân Ngọc

277 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 339
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 339
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 39989490