Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề Quảng Trị chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; 3 trường cao đẳng, đó là: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Trường Trung cấp Nghề (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)); Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị; Trường Trung cấp Mai Lĩnh và Trung tâm Hỗ trợ Nông dân (sau khi đã chuyển bộ phận dạy nghề vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật tỉnh).

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch [1] thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2018 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” hầu hết, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 52-NQ/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động và học sinh và sinh viên. Một số trường còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi với nội dung liên quan...nhờ vậy, đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức đúng, đầy đủ về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng nhà trường để có hình thức, giải pháp chủ động và tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xem đó là yêu cầu tất yếu khách quan; là giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Về xây dựng đội ngũ đã tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin cho giáo viên. Ban hành một số chính sách, khuyến khích động viên, tạo động lực cho giáo viên tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp dạy, học hiện đại vào thực tiễn nhà trường. Thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, bồi dưỡng giáo viên; tổ chức thường niên các hội thảo nghiên cứu khoa học chuyên sâu về đổi mới cách dạy và học trên nền tảng công nghệ số. Nhờ vậy, đội ngũ giảng viên về cơ bản đã được nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và các phương pháp dạy, học hiện đại mang lại hiệu quả cao, đặc biệt tạo được sự hứng thú, tích cực học tập của sinh viên. Các bộ phận quản lý, phục vụ đã áp dụng công nghệ số ở hầu hết các lĩnh vực, chẳng hạn như: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, Trung cấp Mai Lĩnh đã xây dựng Văn phòng điện tử để quản lý công văn đi, đến; quản lý sổ sách đào tạo; cấp phát văn bằng; số hóa lưu trữ hồ sơ…quản lý phương tiện, thời gian tập lái và thời gian học viên học lý thuyết. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường Cao đẳng Sư phạm, Y tế, Trung cấp Nghề Giao thông vận tải, Mai Lĩnh... đã ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin để kết nối các trường thành viên và các trường trong nước... trong công tác tuyển sinh. Trường Cao đẳng Kỹ thuật đã có những giải pháp đón đầu các xu thế công nghệ mới áp dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Công nghiệp, nông nghiệp; làm chủ một số công nghệ tiên tiến được nhập khẩu. Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh có nhiều hình thức liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình “Nông nghiệp số”… Ngoài ra, Phân hiệu Đại học Huế đang triển khai cuộc thi Innovative Generation 2021: Tuổi trẻ chinh phục công nghệ cao nhằm thúc đẩy giới trẻ thêm yêu thích công nghệ thông tin, đồng thời tìm kiếm ý tưởng sáng tạo mới, từ đó bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ tin học, công nghệ thông tin hữu ích phục vụ cho tỉnh; Tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Về xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ: Một số trường đã đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại; như Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị xây dựng cột thu sóng wifi mạnh để giảng viên và sinh viên dễ dàng kết nối và học tập trên internet.

Như chúng ta đã biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không còn là dự báo nữa mà đã, đang và sẽ tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, trong đó giáo dục và đào tạo, dạy nghề. Những gì các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh ta chủ động cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn khiêm tốn nhưng hứa hẹn một cách tiếp cận mới và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.

Trí Ánh-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

               [1] Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 12/8/2020 

26 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 146
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 146
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642468