Các tài liệu liên quan đến nội quy, quy định về kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2024 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật các văn bản: hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội quy, quy chế thi kèm theo Quyết định 1475-QĐ/HĐTNN, ngày 22/4/2024 của Hội đồng thi nâng ngạch về ban hành quy chế, nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2024 (Có văn bản kèm theo)
Các tài liệu liên quan đến nội quy, quy định về kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện  tỉnh Quảng Trị năm 2024
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 701
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 701
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78302512