Các chỉ số trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ đồng loạt giảm trong Quý I/2020 

Các chỉ số liên quan hoạt động thương mại - dịch vụ trong tháng 3/2020 và tính chung Quý I/2020 đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2020 ước đạt 2.362,56 tỷ đồng, giảm 2,65% so với tháng trước và giảm 1,93% so với cùng kỳ năm trước[1]; trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa 2.098,20 tỷ đồng, giảm 0,54% so với tháng trước và tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lưu trú và ăn uống 185,17 tỷ đồng, giảm 15,50% và giảm 27,47%; doanh thu dịch vụ khác 79,19 tỷ đồng, giảm 19% và giảm 18,50%. Trong Quý I/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 7.684,51 tỷ đồng, tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.749,85 tỷ đồng, chiếm 87,83% tổng mức và tăng 5,94% so với cùng kỳ năm trước (Quý I/2019, tăng 10,51%). Các nhóm hàng có tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao hơn chỉ số chung như gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,98%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,87%; lương thực, thực phẩm tăng 7,55%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 645 tỷ đồng, chiếm 8,39% tổng mức và giảm 11,22% so với cùng kỳ năm trước (Quý I/2019 tăng 10,39%); trong đó: doanh thu dịch vụ lưu trú 16,04 tỷ đồng, giảm 20,19%; doanh thu dịch vụ ăn uống 628,96 tỷ đồng, giảm 10,97%. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 2,37 tỷ đồng, chiếm 0,03% tổng mức và giảm 71,27% so với cùng kỳ năm trước (Quý I/2020 tăng 9,83%). Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 287,29 tỷ đồng, chiếm 3,75% tổng mức và giảm 1,47% so với cùng kỳ năm trước (Quý I/2019 tăng 10,89%).

Doanh thu vận tải trong tháng ước đạt 127,43 tỷ đồng, tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước; trong Quý I/2020, doanh thu vận tải ước đạt 383,53 tỷ đồng, tăng 6,34%.

Hoạt động kinh doanh lưu trú và du lịch lữ hành là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh Covid-19 do các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành trong tháng không hoạt động để tránh lây nhiễm; theo đó, khách lưu trú trong tháng đạt 17.877 lượt, giảm mạnh 31,34% so với tháng trước và giảm 43,43% so với cùng kỳ năm trước; tính từ đầu năm đến nay, số lượt khách do các đơn vị lưu trú phục vụ ước đạt 73.827 lượt, giảm 21,97% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách du lịch theo tour trong tháng không phát sinh; tính chung Quý I/2020, số lượt khách du lịch theo tour ước đạt 586 lượt, giảm 74,28% so với cùng kỳ năm trước. Thái Minh

 

[1] Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa 2.098,20 tỷ đồng, giảm 0,54% so với tháng trước và tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lưu trú và ăn uống 185,17 tỷ đồng, giảm 15,50% và giảm 27,47%; doanh thu dịch vụ khác 79,19 tỷ đồng, giảm 19% và giảm 18,50%.

502 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 930
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 930
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81538193