Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai, hướng dẫn xây dựng các mô hình gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” 

Gia đình có vị trí hết sức quan trọng, nó là nền tảng, tế bào của xã hội, là chiếc nôi nuôi dưỡng, giáo dục để hình thành nhân cách, trí tuệ của mỗi con người; vì vậy, việc xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là mục tiêu phấn đấu các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng trị nói chung cũng như của mỗi người phụ nữ nói riêng.

Xác định công tác xây dựng gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền để thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với việc xây dựng các mô hình “gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, “gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các dịch bệnh. Đến nay 100% khu phố, thôn bản có nhân viên y tế cộng đồng. Hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm, tăng cường về kỹ năng tuyên truyền cho cộng tác viên các tuyến, duy trì hoạt động theo dõi, giám sát tăng trưởng của trẻ em, nhờ vậy tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm.

Các cấp Hội đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước đã nâng cao nhận thức, hiểu biết của phụ nữ trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng cho mỗi gia đình. Vận động nam giới chia sẽ công việc của gia đình tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, phát triển bản thân. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà trường trong việc nuôi dạy con, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các cháu hư hỏng; tăng cường công tác hoà giải, tư vấn, giúp đỡ nhiều gia đình xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, đấu tranh xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu; phòng chống các tệ nạn xã hội cho phụ nữ thường xuyên được quan tâm. Hội LHPN tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động, hướng dẫn phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực: có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và mô hình “gia đình 5 không 3 sạch” được đông đảo hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng. Đến nay, có 88.702 cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”; 84.005 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí /106.022 hộ đăng ký, (đạt 79,2%). Thực hiện mục tiêu hạn chế, ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội trong từng gia đình, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với ngành công an thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH”, đã nhận đỡ đầu và cảm hoá hàng trăm cháu thiếu niên tiến bộ, thành lập nhiều câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở các cụm dân cư. Các mô hình này đang được nhân rộng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã duy trì và phát triển các tổ tiết kiệm - tín dụng cho phụ nữ, hoạt động của tổ tiết kiệm - tín dụng  ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 96% chi hội, 84,7 % hội viên tham gia tiết kiệm, đã xây dựng 4.330 nhóm tiết kiệm với 101.039 thành viên, dư nợ tiết kiệm đến nay là 750,55 tỷ đồng đang cho 32.671 thành viên vay. Những hoạt động trên đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và nâng cao cuộc sống của phụ nữ và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.Thủy Phương

529 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 387
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 388
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79682561