Bộ trưởng GTVT tiếp tục thúc tiến độ dự án 

(ĐCSVN) - Để đảm bảo phân bổ hết vốn kế hoạch của năm 2022, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện với các dự án khởi công mới đã giao kế hoạch vốn phải đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công dự án.

 

 Ảnh minh họa.

Ngày 1/6, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi công các dự án đã giao kế hoạch năm 2022.

Nội dung văn bản nêu rõ, tháng 3/2022, Bộ đã có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đến nay một số chủ đầu tư, Ban QLDA chưa quyết liệt đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, làm ảnh hưởng tới kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đảm bảo phân bổ hết kế hoạch năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện với các dự án khởi công mới đã giao kế hoạch vốn trong năm 2022 phải đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công dự án; Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (GPMB, xây lắp, tư vấn...).

Bộ trưởng nhấn mạnh các chủ đầu tư, Ban QLDA trình Bộ GTVT chấp thuận (trước ngày 5/6) kế hoạch triển khai đối với từng dự án, làm cơ sở đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện và điều hành tổng thể kế hoạch vốn đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu rà soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi, đảm bảo chất lượng hồ sơ theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tập trung phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc (như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường; mỏ vật liệu, bãi thải...), phấn đấu hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30/6/2022.

“Các dự án chưa được phê duyệt hoặc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư cần tập trung chỉ đạo, xử lý tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Bộ những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý”, Bộ trưởng chỉ đạo./.

 
Tin, ảnh: KC
167 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 751
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 751
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81254703