Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

(ĐCSVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cho biết, năm 2017, Bộ có 38 thủ tục hành chính sẽ thực hiện mức độ 3,4.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Bích Liên

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 38 thủ tục hành chính sẽ thực hiện mức độ 3,4.

Cụ thể, các dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở lĩnh vực: 

Lĩnh vực đo đạc bản đồ có 01 thủ tục hành chính cấp độ 4 về Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Lĩnh vực địa chất khoáng sản: 06 thủ tục hành chính cấp độ 3 về Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản; Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản; Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

Lĩnh vực môi trường: 06 thủ tục hành chính cấp độ 3 về Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; Cấp giấy chứng nhận túi nilon thân thiện với môi trường; Cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Lĩnh vực tài nguyên nước: 14 thủ tục hành chính cấp độ 4 về Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn đối với các trường hợp bị mất, bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất; Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Cấp lại giấy phép, sử dụng nước biển; Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: 09 thủ tục hành chính cấp độ 3 về Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCM; Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE); Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung....

Lĩnh vực quản lý đất đai: 01 thủ tục hành chính cấp độ 3 về Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất.

Lĩnh vực viễn thám: 01 thủ tục hành chính cấp độ 3 về Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Đặc biệt, đối với địa phương, cấp tỉnh và cấp huyện cũng sẽ đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng./.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo đó, dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

 

Bích Liên

612 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 818
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 818
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27500818