Bộ Tài chính đạt nhiều kết quả trong triển khai chính phủ điện tử 

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính cho biết, đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan...
Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ. Đến nay, sau hơn 04 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử được lưu trữ, quản lý trên chương trình Quản lý văn bản và điều hành (eDocTC) gần 2 triệu văn bản, bao gồm các văn bản đến, văn bản đi, tờ trình Bộ và các loại văn bản nội bộ khác. Trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC hơn 400.000 văn bản/năm.

Đồng thời, Bộ Tài chính bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia, hiện nay Bộ Tài chính đã nhận được gần 40.000 văn bản và đã gửi hơn 12.000 văn bản thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị.

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 951, trong đó đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 560 thủ tục (đạt tỷ lệ 59%). Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã thực hiện là 351 thủ tục, đạt tỷ lệ 37%, vượt mục tiêu 30% đặt ra theo Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử. Dự kiến đến hết năm 2020 tăng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính từ 560 lên 634 dịch vụ (đạt 67%).

Hiện đại hóa thuế, hải quan

Trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Có gần 780.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,4% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ đầu năm đến ngày 19/6/2020 là gần 8 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối với 55 Ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến nay, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là hơn 770.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,9%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là gần 770.000 doanh nghiệp, đạt 98,7% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đầu năm đến ngày 19/6/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua gần 1,8 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là hơn 300.000 tỷ đồng và gần 15,7 triệu USD.

Tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là gần 6.000 doanh nghiệp (đạt 96,73%). Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là hơn 8.000 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là gần 47.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan: Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thành triển khai mới 71 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2020. Đến nay, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối; 198 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 3,104 triệu bộ hồ sơ và trên 38,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Bên cạnh đó, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan tiếp tục được quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

TA

177 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 955
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 955
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81540034