Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2016-2021  

Sau 2 ngày làm việc, ngày 21/7/2017, Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 4. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét và cho ý kiến thông qua báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2018; Đề án khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH vùng ven biển giai đoạn 2016-2020 và Đề án hỗ trợ phát triển một số mô hình sản xuất cây trồng, con nuôi mới giai đoạn 2017-2020.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình, báo cáo, đề án của UBND huyện và các cơ quan liên quan, HĐND huyện đã tập trung thảo luận thống nhất thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN 6 tháng cuối năm 2017; nghị quyết thông qua danh mục đầu tư năm công 2018; nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2016; nghị quyết thông qua đề án khai thác tiềm năng lợi thế vùng ven biển Triệu Phong giai đoạn 2017–2020; nghị quyết hỗ trợ phát triển một số mô hình sản xuất cây trồng, con nuôi mới giai đoạn 2017-2020; nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của HĐND huyện.     

                               

Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Triệu Phong đã thảo luận sôi nổi, đúng trọng tâm, có tranh luận trực tiếp và chất vấn thẳng thắn, đã có 50 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, nhiều đại biểu tranh luận chất vấn tại hội trường. HĐND huyện đã trả lời chất vấn, báo cáo giải trình làm rõ những nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện, của đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, các ngành và đại biểu khách mời tại kỳ họp. 6 tháng cuối năm 2017, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy nhiệm vụ đặt ra cho HĐND, UBND huyện trong thời gian tới là đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các ngành đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu đạt thấp, chú trọng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ hè thu, triển khai sản xuất vụ thu đông, chuẩn bị phương án sản xuất đông xuân 2017-2018 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2018 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thông báo của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND huyện./. Thảo Nguyên

2134 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 695
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 695
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70885934