Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị: mở rộng đại lý thu BHYT 

Những năm qua, công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị- xã hội. Một trong những yếu tố góp phần làm nên kết quả đó chính là Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã mở rộng đại lý thu bảo hiểm y tế đến tận cơ sở.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 352 đại lý với 470 điểm có mặt tại 141/141 xã, phường, thị trấn. Hầu hết nhân viên các đại lý thu luôn bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, trực tiếp đến từng hộ dân từ đó tích cực phối hợp với cơ quan BHXH cũng như các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT. Tính đến cuối năm 2016, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.066.432 triệu đồng, tăng 374.695 triệu đồng (54,17%) so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu BHYT: 457.511 triệu đồng, tăng 178.510 triệu đồng (63,98%) so với cùng kỳ. Điều này, đã góp phần nâng tỷ lệ dân số toàn tỉnh tham gia BHYT lên  86,95% , cao hơn gần 17% so với mức trung bình của cả nước.

                                                                       Trần Thị Lệ Thu

                                                                      (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

271 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 343
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 343
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617668