Bảo hiểm Xã hội Quảng Trị: Thanh tra, kiểm tra thu hồi gần 16 tỷ đồng  

Trong 5 năm (2012-2016), Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quàng Trị đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 104 đơn vị (trong đó 66 đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp) và 38 cơ sở khám chữa bệnh BHYT).

Qua công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành đã xử lý thu hồi nộp quỹ BHXH, BHYT, BHTN số tiền nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên 15,5 tỷ đồng (trong đó, thu hồi tại thời điểm thực hiện thanh tra, kiểm tra với số tiền là 8,6 tỷ đồng, thu hồi sau khi ban hành Văn bản kết luận thanh tra, kiểm tra với số tiền trên 7,3 tỷ đồng); thu hồi số tiền chi sai chế độ BHXH tại các đơn vị SDLĐ với số tiền là 128.825.326 đồng; thu hồi nộp quỹ BHYT số tiền chi KCB BHYT sai quy định tại 32 cơ sở KCB BHYT với số tiền là 1.191.946.791 đồng; xử lý buộc các đơn vị sử dụng lao đông (SDLĐ - là doanh nghiệp) phải cam kết về thời hạn lập thủ tục, hồ sơ cấp sổ BHXH cho 51 người lao động, đăng ký tham gia và truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN cho 388 người lao động, truy hoàn tiền đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN cho 11 người  lao động theo đúng quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm; Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị đã xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đối với 01 đơn vị SDLĐ (là doanh nghiệp); Kiến nghị Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đối với 06 đơn vị SDLĐ (là doanh nghiệp).

Việc thanh tra, kiểm tra trên đã từng bước chấn chỉnh việc thu nộp, đóng BHXH, BHYT, thực hiện các chế độ chính sách, góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

                                                                       Trần Thị Lệ Thu

                                                                      (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

668 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 341
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 341
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617660