Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Ngày 16/3/2022 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2022-2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trần Hưng Bình và Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hà đồng chủ trì hội. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cơ quan, các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân trong tuyên truyền, cung cấp thông tin, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; phối hợp dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,

Nội dung phối hợp các bên cùng thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng trước, trong và sau khi giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh thực hiện, nhất là khi xét xử các vụ án lớn; phối hợp tổ chức họp báo, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền; nắm bắt diễn biến dư luận, tâm trạng xã hội liên quan tới hoạt động thực thi pháp luật, nhất là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân trên địa bàn; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc,… ngăn cản việc thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến việc xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trong lĩnh vực tư pháp; các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật.

Căn cứ vào chương trình phối hợp, các bên xây dựng nội dung cụ thể đưa vào kế hoạch hoạt động hằng năm để tổ chức thực hiện. Trước sự chứng  kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Hưng Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./. Nguyễn Đăng Khoa

338 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 291
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 291
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942599