Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo về việc sử dụng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị  

Ngày 04/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU về xây dựng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị với mục đích: đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên mặt trận thông tin tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền của cấp uỷ đến cán bộ, đảng viên và phục vụ cho công tác sinh hoạt chi bộ. Bản tin Tỉnh ủy phát hành 01 số/tháng vào ngày 20 hàng tháng.

Để Bản tin Tỉnh uỷ được sử dụng có hiệu quả, nhất là phục vụ kịp thời cho công tác sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc khai thác và sử dụng Bản tin Tỉnh uỷ để dùng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng, bắt đầu từ ngày 25/6/2018 (thay thế cho Tài liệu sinh hoạt chi bộ trước đây do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành).

Các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ khai thác Bản tin Tỉnh ủy được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ:  http://tinhuyquangtri.vn, vào mục BẢN TIN TỈNH UỶ hoặc vào NỘI BỘ ⇒ BẢN TIN TỈNH UỶ. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đều có thể truy cập vào địa chỉ này để đọc, nắm thông tin về tình hình trong tỉnh, trong nước, thế giới và các thông tin tuyên truyền, nghiên cứu, trao đổi.

Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn: được Văn phòng Tỉnh uỷ gửi Bản tin Tỉnh uỷ bằng bản giấy đến trước ngày 25 hàng tháng để làm tài liệu sinh hoạt chi bộ (qua Đảng bộ xã, phường, thị trấn).

Nhằm xây dựng Bản tin Tỉnh ủy có chất lượng, nội dung ngày càng phong phú hơn, đề nghị các đơn vị cung cấp tin, bài về cho Ban Biên tập Bản tin Tỉnh ủy qua địa chỉ bantin@tinhuyquangtri.vn. Các thông tin phản ánh, ý kiến tham gia góp ý về hình thức, nội dung của Bản tin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ trên. TTK

535 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 90
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 90
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099120