Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng Huy hiệu Đảng đối với 541 đảng viên đợt 02/9 năm 2019  

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định số 1459-QĐ/TU về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 năm 2019.

Theo đó, có 541 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 21 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 04 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 16 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 58 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 167 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 55 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 102 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 118 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Ngoài ra, trong tháng 9 này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn cho 08 đồng chí do tuổi cao sức yếu, lâm bệnh hiểm nghèo, trong đó: 03 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 01 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 02 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 01 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 01 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng.

Đợt trao Huy hiệu Đảng lần này càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong những ngày toàn Đảng, toàn quân và toàn dân long trọng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019), để từ đó mỗi một đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên Cộng sản,  phấn đấu cống hiến hết mình, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tâm nguyện của Người./. Nguyễn Phương Hoạt, BTCTU

 

662 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 690
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 690
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79935119