Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022 đối với các đảng viên cao tuổi đảng 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022 đối với 271 đảng viên có đủ 75, 65, 60, 55, 50, 40 và 30 tuổi đảng.

Trong tổng số 271 đảng viên vinh dự được trao tặng dịp này, có 05 đồng chí được trao Huy hiệu 75 tuổi đảng; 07 đồng chí được trao Huy hiệu 65 tuổi đảng; 21 đồng chí được trao Huy hiệu 60 tuổi đảng; 70 đồng chí được trao Huy hiệu 55 tuổi đảng; 18 đồng chí được trao Huy hiệu 50 tuổi đảng; 11 đồng chí được trao Huy hiệu 45 tuổi đảng; 89 đồng chí được trao Huy hiệu 40 tuổi đảng và 50 đồng chí được trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Việc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng là sự ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng theo hình thức phù hợp, đồng thời gắn với việc thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./. Nguyễn Phương Hoạt-Ban Tổ chức Tỉnh ủy

389 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1928
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1928
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47551752