Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 và tặng quà, hỗ trợ đối với các đảng viên cao tuổi đảng 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 đối với 396 đảng viên có đủ 70, 65, 60, 55, 50, 40 và 30 tuổi đảng.

Trong tổng số 396 đảng viên vinh dự được trao tặng dịp này, có 22 đồng chí được trao Huy hiệu 70 tuổi đảng; 03 đồng chí được trao Huy hiệu 65 tuổi đảng; 18 đồng chí được trao Huy hiệu 60 tuổi đảng; 30 đồng chí được trao Huy hiệu 55 tuổi đảng; 156 đồng chí được trao Huy hiệu 50 tuổi đảng; 60 đồng chí được trao Huy hiệu 45 tuổi đảng; 28 đồng chí được trao Huy hiệu 40 tuổi đảng và 79 đồng chí được trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định tặng quà đối với 151 đảng viên có từ 70 tuổi đảng trở lên; quyết định hỗ trợ đối với 28 đảng viên có từ 60 năm tuổi đảng trở lên có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 03 triệu đồng, kinh phí được trích từ Quỹ hỗ trợ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng cho tỉnh./. N.P.H

454 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 257
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 259
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15962943