Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019 

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của tổ chức Đoàn nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; tạo được sự đối thoại dân chủ trong chi đoàn, tránh thông tin một chiều. Với ý nghĩa đó, trong năm 2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Quảng Trị sẽ có 02 đợt chủ điểm sinh hoạt sâu, rộng với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Theo đó, chủ điểm sinh hoạt đợt 1“Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”  tập trung cao điểm vào tháng 5, sẽ tuyên truyền, giới thiệu trong đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và vì nền hòa bình thế giới; giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của bản thân tại địa phương, đơn vị; giá trị và ý nghĩa thực tiễn trong tư tưởng, lời dạy của Bác đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay. Tuyên truyền tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên nói chung, đoàn viên nói riêng; về việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về những tình cảm và sự kỳ vọng của Bác đối với thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Qua đó, phát động trong đoàn viên, thanh niên học tập những phẩm chất đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn; giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của các đơn vị trong thực hiện Di chúc, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia tích cực Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.

Chủ điểm đợt 2 “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” vào tháng 10/2019, sẽ tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của anh Lý Tự Trọng cho dân tộc, đất nước và cách mạng, qua đó tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn. Tuyên truyền sâu, rộng trong đoàn viên, thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, lý tưởng cách mạng qua câu nói của anh Lý Tự Trọng trong thời điểm hiện tại; phát động các phong trào học tập tấm gương anh Lý Tự Trọng và các đoàn viên tiêu biểu noi gương anh, các tấm gương anh hung trẻ tuổi, các gương ĐVTN tiêu biểu của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền về truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và phát triển đất nước. Kết hợp tổ chức sinh hoạt chủ điểm trong toàn Đoàn với phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày sinh anh Lý Tự Trọng (1914-2019); hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, Chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Thủy Phương

620 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 413
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 414
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79682472