Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Quý III/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 7 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Trong đó một số văn bản quan trọng như: Báo cáo số 178-BC/TU, ngày 20/7/2017 về “Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017”; Báo cáo số 186-BC/TU, ngày 28/7/2017 về "Tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm” và Báo cáo số 201-BC/TU, ngày 21/9/2017 tham gia vào báo cáo kết quả kiểm tra phục vụ Đoàn công tác số 5-Ban chỉ đạo TW về PCTN; Báo cáo số 188-BC/TU ngày 01/8/2017 về “cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên”; Báo cáo số 195-BC/TU, ngày 01/9/2017 về việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo số 197-BC/TU, ngày 07/9/2017 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính Trị về “sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017.

Đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo các cơ quan nội chính : Thực hiện các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, chỉ đạo các ngành phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn; không phát sinh điểm nóng. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời; thực hiện sơ tổng kết nhiều chuyên đề quan trọng về cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật. Đặc biệt trong quý III, Ban Nội chính đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chi đạo xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc mà Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc khó thi hành án; giải quyết các vụ án oan, sai tồn đọng. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 8 vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo năm 2017, trong đó đã giải quyết xong 4 vụ, đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết 4 vụ. Hải Yến

4182 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 656
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 656
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78318653