Ban Nội chính Tỉnh ủy - Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 

ngày 22/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến dự về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi lễ.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương,

Kính thưa đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ (25/6/2013 - 25/6/2023). Đến dự chung vui với ngành Nội chính đảng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin gửi đến đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cán bộ làm công tác nội chính các cấp lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và có nhiều thành công trong cuộc sống và công tác.

Kính thưa các đồng chí!

Như chúng ta đã biết, sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng củng cố và kiện toàn cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó có lĩnh vực nội chính Đảng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và pháp luật. Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về thành lập Ban Pháp chế Trung ương, là tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương. Sau ngày đất nước thống nhất, để đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường xây dựng và bảo vệ pháp luật, Ban Bí thư đã chủ trương kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật từ Trung ương đến địa phương và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các cấp. Trong quá trình đó, các cơ quan tham mưu cho cấp ủy địa phương về công tác nội chính đã từng bước hình thành và phát triển.

Cùng với cả nước, ngành nội chính Đảng tỉnh được hình thành và trải qua nhiều biến động về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và tên gọi. Năm 2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đến nay đã đi được chặng đường 10 năm, với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, chặt chẽ, chính xác. Trong điều kiện đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. 

Nổi bật là, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, cấp ủy các địa phương tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, chỉ đạo xử lý đơn thư, vụ việc đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Thực hiện có chất lượng nhiều cuộc kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham những, tiêu cực tỉnh; chuẩn bị nội dung, xây dựng các văn bản phục vụ các phiên họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực gắn với phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc, góp phần tạo chuyển biến tích cực về lĩnh vực này.

Có thể nói, mặc dù thời gian chưa dài, nhưng những hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính các cấp, các ngành trong thời gian qua.

Kính thưa các đồng chí!

Lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là những lĩnh vực khó, ngày càng phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều quy định; trong khi đó, yêu cầu trong tham mưu, đề xuất và hoàn thành công việc vừa phải khẩn trương về thời gian vừa phải chính xác, kịp thời, nhạy bén cả về chuyên môn nghiệp vụ và tính nghiêm minh, khách quan, đúng đắn của pháp luật. Điều đó đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho công tác nội chính của Đảng nói chung và công tác tham mưu về nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các bộ phận tham mưu nội chính cấp ủy các cấp, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh.

Do vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy trình công tác, cơ chế phối hợp, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

hứ hai, Ban Nội chính và các ngành nội chính tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nắm vững tình hình trên lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; nghiên cứu, tham mưu đề xuất đúng và hiệu quả cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực này. Trong đó tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn; khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài… để luôn giữ vững ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Tích cực tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, ma túy... đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, hạn chế tối đa các vụ khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh thành "điểm nóng". 

Thứ ba, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, trong đó phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có phương pháp, cách làm khoa học, bài bản và phải “đúng vai, thuộc bài”, như đồng chí Tổng Bí thư thường chỉ đạo. Đúng vai là phải thực hiện đúng chức năng của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp. Thuộc bài là phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trước hết là về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, không làm thay việc của cơ quan khác.

Ban cũng cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, gắn kết để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan trong khối Nội chính, tạo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, nhất là các cơ quan nội chính trong thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở quy định của Đảng, Nhà nước; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với các cơ quan nội chính là “phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, rất nhịp nhàng và thống nhất với nhau”; tuyệt đối không được “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Nội chính và các cơ quan nội chính phải tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính thật sự “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; trong mọi vấn đề tham mưu, đề xuất phải thể hiện chính kiến, quan điểm rõ ràng; tích cực, chủ động, tiếp tục kiên trì, kiên quyết, liên tục với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để làm chuyển biến mạnh hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn Ban Nội chính Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ; mong muốn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị trong thời gian tới.       

Kính thưa các đồng chí,

Nội chính là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng của Đảng. Với bề dày truyền thống 57 năm của ngành nội chính Đảng và những kết quả đạt được sau 10 năm thành lập lại Ban Nội chính Tỉnh ủy, tôi tin tưởng rằng, công tác nội chính của tỉnh trong thời gian tới sẽ có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn!


 

408 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 966
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 966
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81592126