Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ quý II/2017 

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, quý II/2017, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo tập trung các nhóm nhiệm vụ sau:

- Về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng ngành: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung kết luận thanh tra đột xuất của Đoàn thanh tra Viện KSND Tối cao; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo tính chất, mức độ vi phạm đối với tập thể, cá nhân theo kết luận thanh tra. Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc ( sửa đổi) của Viện KSND tỉnh; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị.

- Về lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Viện KSND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-VKSNDTC về nhiệm vụ công tác năm 2017. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra; gắn công tố với điều tra,kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra quá thời hạn tạm giữ, tạm giam, giải quyết án hình sự quá thời hạn quy định; tăng cường xác định án trọng điểm, án giải quyết theo thủ tục rút gọn và chủ động tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm. Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử một số vụ án theo kế hoạch công tác năm 2017. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan tiến hành tố tụng quản lý chặt chẽ, báo cáo kịp thời đối với 8 vụ việc được Thường trực Tỉnh uỷ đưa vào diện theo dõi chỉ đạo; lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ.

- Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, tập trung công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện KSND 2 cấp giai đoạn 2017-2020, quy hoạch giai đoạn 2020-2025. Hải Yến-VPTU

291 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 418
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 418
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8618023