UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Một số kết quả về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

Qua báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến cuối năm 2019, cấp huyện có 219 tập thể lãnh đạo, quản lý được đánh giá xếp loại, trong đó:

Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể vào quý IV/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 27/3/2020 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức huyện, xã sau sáp nhập

Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính đang được xem là "bài toán khó" khiến nhiều địa phương lúng túng, để thống nhất trong quá trình thực hiện, mới đây Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW.

Nhiều nội dung mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng xin ý kiến đại hội đảng các cấp có nhiều điểm mới so với Đại hội XII.

Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp lý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng

Trong bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu:

Không phân biệt loại hình đào tạo khi bố trí nhân sự cấp ủy

Một trong những nội dung đáng chú ý của Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng các cấp là phải lưu ý rà soát, thẩm tra quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự. Trong đó, về chuyên môn, lý luận chính trị không phân biệt loại hình đào tạo. Những văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

Người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Hướng dẫn số 03 về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.
Trang 2 trong 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 367
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 369
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15930212