Thông báo số 1111-TB/BTCTU, ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2019 (Tai lieu on tap mon NVCN.rar kèm theo)

Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2019

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1098-TB/BTCTU, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2019 (Tai lieu on thi.rar)

BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 1/8/2019 về triển khai thực hiện đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó, Tỉnh ủy xác định:

Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị

Miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên 313.675 ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh. Toàn vùng có 47 xã, thị trấn miền núi, gồm 6 xã khu vực I, 15 xã khu vực II, 26 xã khu vực III, trong đó có 29 xã, 22 thôn, bản đặc biệt khó khăn, biên giới thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1089-TB/BTCTU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1.082 khu dân cư tương ứng với 1.082 thôn, bản, khu phố. Ở mỗi khu dân cư có nhiều tổ chức được thành lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ Dân vận, Tổ hòa giải ở cơ sở, Tổ đoàn kết, các chi hội, chi đoàn…và các mô hình tự quản do Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập. Theo thống kê hiện nay trên địa bàn khu dân cư toàn tỉnh có 65 loại hình tự quản, với số lượng 575 mô hình, trong đó 296 mô hình tự quản.

Những kết quả đạt được trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2018 ghi dấu ấn và những chuyển biến rõ nét của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018” do Ban Dân vận Trung ương và BCS Đảng Chính phủ phát động gắn với chủ đề năm dân vận của tỉnh đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và chủ thể trong triển khai tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2019 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động, nội dung công khai theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực; thực hiện kiểm tra 92 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch; phát hiện 06 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm.

Công tác kiểm sát, xét xử của hai ngành kiểm sát, tòa án được triển khai tích cực

Trong 6 tháng đầu năm, viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố các vụ án, chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Trang 1 trong 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 224
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 230
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9188456