Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 5/2020

Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Về thảo luận Chương trình hành động tại đại hội đảng bộ các cấp

Về thực hiện nội dung “cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động để đại hội thảo luận, quyết định” theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Công văn số 11977-CV/VPTW, ngày 23/4/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư như sau:

Tiếp tục tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương ngày 23/4/2020, để bảo đảm tiến độ đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau: Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch của địa phương, đơn vị mình.

TRIỂN KHAI TÍCH CỰC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp uỷ các huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đang triển khai rất tích cực công tác chuẩn bị đại hội cấp mình và chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Để hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 thực sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 13/4/2020 về việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020. (mỗi cán bộ đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm).

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 35 tổ chức cơ sở đảng (sau đây viết tắt là TCCSĐ), chiếm 6,94% tổng số TCCSĐ trong toàn tỉnh, đại diện cho tất cả các loại hình để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy (25 TCCSĐ đại hội điểm, 03 TCCSĐ đại hội thí điểm, và 07 TCCSĐ vừa đại hội điểm vừa đại hội thí điểm).

Hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hoá công sở.

Chi tiết các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Ngày 09/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó quy định rõ các đối tượng được hỗ trợ.

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.
Trang 1 trong 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 136
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 136
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15928878