TƯ DUY MỚI, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Việt Nam qua 90 năm hình thành và phát triển đã để lại những mốc son lịch sử, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là thắng lợi của đường lối công vận của Chủ tịch Hồ Chí minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn xác định giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng của Đảng, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1635-CV/TU, ngày 11/7/2019 chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng. Công văn nêu rõ:

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 22/5/2019 của Ban chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Ban Chấp hành Trung ương và Công văn số 4037-CV/BNCTW, ngày 29/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết trong toàn tỉnh.

An ninh mạng dự báo xu hướng 2019

Theo thống kê của các Công ty an ninh mạng có uy tín thì năm 2018, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên mức kỷ lục 14.900 tỷ đồng, tương đương 642 triệu USD, nhiều hơn 21% so với mức thiệt hại của năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 07 tháng 6 năm 2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn tốt nghiệp thủ khoa vào công chức cơ quan Tỉnh đoàn năm 2019

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo số 1041-TB/BTCTU, ngày 30/6/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh thuộc đối tượng thu hút, tạo nguồn tốt nghiệp thủ khoa vào công chức cơ quan Tỉnh đoàn năm 2019

ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC VÀ THỰC HIỆN 7 XÂY 7 CHỐNG TRONG QUY ĐỊNH NÊU GƯƠNG

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, câu thành ngữ giản dị mà sâu sắc được lưu truyền từ lâu trong nhân dân đã nói lên vai trò, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “ đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”. “Đi trước” ở đây được hiểu là sự tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm; “đi trước” còn là biểu hiện của một sự hy sinh. Đối với quần chúng, nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một số kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Ngay sau khi Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 15/11/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW theo hướng cụ thể, rõ các đầu việc, thực chất và hiệu quả; phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó có nhiều mục tiêu trong Kế hoạch đặt ra cao hơn yêu cầu Nghị quyết của Trung ương, như: Đến năm 2020, thực hiện 100% đơn vị hành chính cấp huyện có bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; đến năm 2025, thực hiện 50% đơn vị hành chính cấp huyện có chủ tịch UBND, 100% trưởng các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát, thuế và một số ngành khác ở cấp huyện không phải là người địa phương... tạo tiền đề để thực hiện công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị hiện nay

Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Trang 1 trong 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 246
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 247
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8102807