Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành các nội dung đăng ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018

Sau 9 tháng triển khai thực hiện các nội dung đã đăng ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã hoàn thành các nội dung cam kết.

Công an Vĩnh Linh xây dựng mô hình “3 cùng” góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

Năm 2016 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng thù địch luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; thông tin sai sự thật nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo nhân dân tham gia biểu tình, khiếu kiện, tụ tập đông người.

Tỉnh Đoàn chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên

Nhằm phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị trong việc nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong năm 2018, Tỉnh Đoàn và 17/17 đơn vị Đoàn cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị; đồng thời tổ chức cho lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên của Đoàn triển khai các hoạt động báo cáo, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung liên quan trực tiếp đến thanh niên cho đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo vệ môi trường

Xác định tầm quan trọng của bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai phong trào thi đua bảo vệ môi trường, gắn với nội dung của phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Nhằm huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng để chia sẻ một phần những khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đầy ý nghĩa, thiết thực.

Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động ở các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có biểu hiện vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn, những doanh nghiệp sử dụng đông lao động chưa có tổ chức công đoàn. Trong 05 năm qua, LĐLD tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở LĐ,TB&XH, BHXH tỉnh và các ban, ngành liên quan tổ chức 08 cuộc giám sát tại 18 doanh nghiệp theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội . Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, BHXH tại 534 doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tích cực thực hiện 03 phong trào thi đua của Hội

Trong quý 3/2018, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tích cực phát huy vai trò đi đầu của hội viên nông dân trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là ba phong trào thi đua lớn của Hội. Thông qua các phong trào, Hội đã vận động hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư cho phát triển sản xuất. Phong trào đã cuốn hút đông đảo hộ hội viên, nông dân hăng hái thi đua, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế nông thôn.

Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 02/10/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Lập – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Công đoàn tỉnh Quảng Trị dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chủ trì hội nghị đã thông báo nhanh những hoạt động nổi bật, những điểm mới và kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 19/6/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 29/6/2018 về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng”.

Thị xã Quảng Trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
Trang 96 trong 129 << < 30 60 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1172
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1172
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81543902