Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”

Ngày 23-7-2018, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269-NQ/ĐUQK của Đảng uỷ Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Trị khóa XIV, lần thứ IV

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng khóa XIV, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả phong trào 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND, ngày 11/7/2018 công nhận xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Huyện ủy Hải Lăng ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở và Đại hội MTTQVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 6/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội MTTQVN cơ sở và Đại hội MTTQVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng yêu cầu Ban Thường trực UBMT huyện, Đảng ủy và Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Huyện Triệu Phong nỗ lực phát triển sản xuất nông nghiệp

Là một huyện thuần nông, dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nền nông nghiệp huyện Triệu Phong đã đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2018. Tổng giá trị các ngành sản xuất 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.120,872 triệu đồng; trong đó sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 595.604 triệu đồng, tăng 2,61%, đạt 51,49% KH.(Nông nghiệp ước đạt 475.188 triệu đồng, tăng 0,1%, đạt 55,85% KH (trồng trọt ước đạt 320.047 triệu đồng, tăng 4,42%, đạt 61,58% KH; chăn nuôi ước đạt 124.321 triệu đồng, giảm 10,17%, đạt 45,73% KH); lâm nghiệp ước đạt 27.390 triệu đồng, tăng 5,72%, đạt 34,36% KH; ngư nghiệp ước đạt 93.026 triệu đồng, tăng 16,6%, đạt 41,12% KH).

Thành phố Đông Hà tăng cường lãnh đối với công tác thanh niên

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, xã hội và gia đình, thanh niên thành phố Đông Hà đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương. Trình độ học vấn, nhận thức của thanh niên ngày càng cao, đa số thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến.

Huyện uỷ Hướng Hoá: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 19/6/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng; ngày 19/7/2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; Trưởng, phó các Phòng, ban ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; báo cáo viên Huyện uỷ khoá XVI; cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ nghỉ hưu tại các xã, thị trấn dọc Đường 9; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ chủ chốt công đoàn

Ngày 17/7/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn quý II/2018 để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ chủ chốt công đoàn là Chủ tịch LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Đảng ủy Xã Hải Sơn tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”

Vừa qua, Đảng ủy xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị khóa XIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trị đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ.
Trang 100 trong 129 << < 30 60 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 524
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 524
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80152993