Huyện Triệu Phong cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng- tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn

Xác định Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng là định hướng quan trọng, góp phần vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, huyện Triệu Phong đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tạo được sự chuyển biến tích cực trên địa bàn. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn hiện dần đi vào ổn định, chặt chẽ và hiệu quả hơn; hoạt động khoáng sản (thăm dò, khai thác) ngày càng đi vào nền nếp, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; ý thức của người dân khi tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản được nâng cao hơn trong chấp hành quy định của chính quyền địa phương và Luật về tài nguyên, khoáng sản.

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thị ủy Quảng Trị đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Sau 5 năm triển khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã, góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo được sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ huyện Hải Lăng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà.

Triển khai đợt giám sát việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm thực hiện vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong giám sát và phản biện xã hội theo quy chế của Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 14/4 đến ngày 23/4/2020, Hội LHPN tỉnh triển khai đợt giám sát việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 5 xã, phường, thị trấn của 03 huyện Hải Lăng, huyện Gio Linh và TP Đông Hà.

Ghi nhận từ Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ những tháng cuối năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền tại Đại hội; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, hậu cần; 3 tổ chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và cấp huyện. Mặt khác, Hội cũng chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị, thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại tổ chức tốt hơn.

Huyện Triệu Phong sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Với phương châm “trên trước – dưới sau”, “trong trước – ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh” huyện Triệu Phong đã đạt được những kết quả tích cực tạo sự chuyển biến khá toàn diện cả về nhận thức và hành động.

Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ huyện Hướng Hoá Khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 13/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hoá khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 4 để thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Minh Tuấn TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

KINH NGHIỆM CỦA HUYỆN CAM LỘ TRONG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHÁT TRIỂN VÀ BỀN VỮNG

Ngày 16-4-2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 520/QĐ-TTg công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM.

GIẢI PHÁP ĐỂ ĐAKRÔNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH

Kinh tế du lịch có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hiện nay, cùng với thế giới, Việt Nam đang chứng kiến những sự thay đổi vượt bậc và tầm ảnh hưởng sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).
Trang 1 trong 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 819
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 819
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27500877