Một số kết quả hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh uỷ 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, ngành thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ Đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm lãnh, chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết,… của Đảng về công tác dân vận. Có được kết quả trên phải khẳng định vai trò tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Một số kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch và đã đạt đươc kết quả khá toàn diện:

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 47-CT/TW) và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH.

Một số kết quả của ngành thanh tra và thi hành án dân sự quý II/2018

Trong quý II, ngành thanh tra thực hiện 30 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 35 đơn vị (15 cuộc từ quý I chuyển sang); đã kết thúc 18 cuộc thanh tra, ban hành 15 kết luận.

Rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy

Để nắm tình hình, tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ (ban hành từ đầu năm 2018), Thường trực Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị báo cáo tự rà soát.

Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với Trường Chính trị Lê Duẩn

Ngày 25/5/2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Trường Chính trị Lê Duẩn về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường từ năm 2016 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị. Tại Thông báo kết luận số 431-TB/TU ngày 05/6/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận chỉ đạo như sau:

Quảng Trị: tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển

Sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị cùng với các tổ chức, mạnh thường quân kịp thời hỗ trợ người dân vùng biển ứng phó với thiệt hại do sự cố gây ra. Nhiều chính sách hỗ trợ người dân vùng biển như chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ bảo hiểm y tế... được triển khai có hiệu quả giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Quảng Trị: Kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị 13-CT/TW và các văn bản có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với những người dân sống gần rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả được thực hiện như: bản tin; phóng sự; tờ rơi; họp dân; ký cam kết với từng hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh...

Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 10, hệ không tập trung, tại Quảng Trị

Ngày 5/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khóa 10, hệ không tập trung, tại tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đến dự.
Trang 85 trong 125 << < 30 60 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 699
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 699
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57935428