Các cấp ủy tích cực thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 141-KH/TU của Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ chủ chốt các cấp. Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã sớm thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; thành lập Tổ giúp việc của các Tiểu ban. Ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban để tiến hành công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn quốc

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn khoảng 4%, giảm được 1 - 1,5% so với đầu năm 2019 (đối với tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ nghèo giảm 1,65%, đạt mục tiêu đề ra). Kết quả thực hiện một số chương trình cụ thể:

Đề nghị bổ sung dự án VSIP Quảng Trị vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam

Năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với Liên doanh Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC (Việt Nam) về việc hợp tác nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại tỉnh Quảng Trị.

Thu ngân sách tỉnh năm 2019 đạt trên 3.260 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2019 đạt 3.260,442 tỷ đồng, đạt 112% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là mức cao nhất trong 04 năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay (năm 2016 đạt 81%; năm 2017 đạt 103%; năm 2018 đạt 105% và năm 2019 đạt 112%). Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 3.400 tỷ đồng; tại Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phấn đấu đạt 3.700 tỷ đồng.

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3585/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch phân khu thuộc địa giới hành chính 05 xã của huyện Triệu Phong, gồm xã Triệu Vân, xã Triệu An, xã Triệu Lăng và một phần của hai xã Triệu Sơn và Triệu Trạch, với quy mô diện tích là 5.529 ha; quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 40.000 người và đến năm 2035 khoảng 55.000 người. Khu vực phân khu được phân thành 05 khu chức năng, gồm:

Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2019

Trong 4 năm qua, công tác thực thi Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong tháng 10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ

Bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong tháng 10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng dự thảo Quy định về tiêu chuẩn và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với một số cơ quan liên quan; đồng thời sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cừng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Một số tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 11/2019

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ TNGT, làm chết 14 người và làm bị thương 14 người, so với tháng trước liền kề tăng 01 vụ, chủ yếu xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Có 03 địa phưng số người chết do TNGT tăng là các huyện Hướng Hóa, Triệu Phong và Vĩnh Linh.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Trong thời gian qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực, đôn đốc hướng dẫn việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.
Trang 85 trong 148 << < 40 70 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 424
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 425
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79682500