Quảng Trị: Phát động Cuộc thi thi tìm hiểu “lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Sáng ngày 28/6/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào” tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BTCTW, ngày 17/5/2017, của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) làn thứ hai năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng giai đoạn 2017-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017); Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012, của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị về mua và đọc báo Đảng, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 16/4/1998, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những

Kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ

Nghị quyết số 01- NQ/TU, ngày 14/8/2012, của Tỉnh ủy khóa XV “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới” là một chủ trương đúng, cấp thiết, đáp ứng với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của những năm trước đây và hiện nay.

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016, của Bộ Chính trị

Ngày 20/6/2017 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và kết luận hội nghị. Tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban TVTU, Tỉnh uỷ viên; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ, mặt trận các đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu các cấp uỷ đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh

Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để giải quyết, Ban Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 629-QĐ/TU ngày 20/6/2017 về ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

(QT) - Ngày 23/6/2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị; đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Ban tham mưu về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng

Được thành lập vào ngày 25/6/2013 theo quyết định số 1025-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Trị đã trải qua 04 năm hoạt động. Đây là khoảng thời gian không dài đối với sự ra đời và hoạt động của một Ban, nhưng là dấu mốc quan trọng để cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Trị nhìn lại về quá trình nổ lực phấn đấu, nhằm tiếp tục vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của một Ban tham mưu cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy

Hướng tới Tháng cao điểm phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng, trọng tâm là: triển khai các hình thức tuyên truyền trực quan về Tháng cao điểm phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các trục đường chính.
Trang 106 trong 113 << < 40 80 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1221
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1221
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80261952