9 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 06 tổ chức đảng và 63 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra 06 tổ chức đảng và 39 đảng viên; UBKT cơ sở kiểm tra 18 đảng viên, chi bộ kiểm tra 06 đảng viên. Nooijdung kiểm tra: Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác đảng viên; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; về đất đai, tài nguyên khoáng sản; tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản...

Qua kiểm tra kết luận có 39 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 21 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên.

Nhìn chung, nhất là UBKT cấp trên cơ sở xác định việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm nên đã chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm. Nhiều cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ này. Những trường hợp  tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đều được kết luận và xử lý kịp thời. Hải Yến (tổng hợp)

480 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1471
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1471
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81367435