9 tháng đầu năm 2019: Tỷ lệ vụ việc thi hành án dân sự đạt 72% 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã quyết liệt tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án; công tác phân loại án được quan tâm thực hiện và đảm bảo tính chính xác, đúng pháp luật; không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; tổ chức cưỡng chế thi hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định, hạn chế việc thi hành án bị khiếu nại.

Tổng số việc phải thi hành là 3.012 việc trong đó, 2.459 việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.773 việc, chiếm 72% so với số có điều kiện thi hành, 553 việc chưa có điều kiện thi hành. Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.239 việc. Tổng số tiền phải thi hành là 423,812 tỷ đồng, số tiền có điều kiện thi hành là 253,140 tỷ đồng, đã thi hành được 51,99 tỷ đồng, chiếm 21% so với số có điều kiện thi hành.

Tuy nhiên, ngành THADS tỉnh vẫn còn hơn 1,2 ngàn vụ việc có điều kiện thi hành/hơn 253 tỷ đồng cần phải thi hành án. Trong đó vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa thi hành án được. Có nhiều nguyên nhân gây khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức THADS, trong đó, nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người bị thi hành án chưa cao. Nhiều người phải thi hành án nhưng cố tình trốn tránh, tìm mọi cách để gây khó khăn cho cơ quan THADS thực thi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, thậm chí còn chống đối quyết liệt. Có chủ doanh nghiệp phải thi hành án bỏ trốn, doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa tuyên bố phá sản... nên việc xác minh, phối hợp, tổ chức cưỡng chế thi hành án còn kéo dài. Hải Yến (tổng hợp)

319 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 138
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 138
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135151