9 kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH năm 2018 

(Chinhphu.vn) – Báo cáo Kinh tế-Xã hội năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương năm 2018 đã khái quát 9 kết quả nổi bật trong thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

 

Theo đó, thứ nhất, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,08%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay nhờ có sự tăng trưởng tích cực, toàn diện và ổn định ở tất cả các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

Thứ hai, chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện, mô hình tăng trưởng dịch chuyển dần sang chiều sâu.

Thứ ba, kinh tế vĩ mô ổn định, đáng chú ý là lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước đạt 3,54%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội giao (dưới 4%). Việc thực hiện mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm dư địa để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Thứ tư, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế được đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thứ năm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt được kết quả rõ nét nhờ những nỗ lực về cải cách thể chế, cải cách hành chính của Chính phủ.

Thứ sáu, xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục đà tăng trưởng trong bối cảnh xu thế bảo hộ mậu dịch gia tăng và tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, trong đó xuất khẩu ước tăng 13,8%, vượt mục tiêu Quốc hội giao (7-8%), xuất siêu đạt 7,2 tỷ USD, chiếm 2,95% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thứ bảy, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cải cách thể chế được cải thiện mạnh mẽ, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của bộ máy Nhà nước đối với những vấn đề cốt yếu của nền kinh tế; công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật được thực hiện khẩn trương, chất lượng.

Thứ tám, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lao động, việc làm, tài nguyên môi trường,… đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào duy trì ổn định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ước giảm còn 3,1%, vượt mục tiêu Quốc hội giao (dưới 4%); đổi mới trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo diễn ra mạnh mẽ, chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên.

Thứ chín, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc kiên quyết đưa ra điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm ở các lĩnh vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

“Những kết quả nêu trên là minh chứng thuyết phục khẳng định sự nỗ lực cải cách, đổi mới của Chính phủ trong những năm qua là đúng đắn, hiệu quả. Qua đó đã tạo niềm tin vững chắc, lan tỏa trong toàn xã hội và cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và tầm vóc của Việt Nam trên trường quốc tế”, Báo cáo nhấn mạnh./.

Nguyễn Hoàng

280 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 497
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 498
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79682242