82,6% DN chế biến, chế tạo có đánh giá tích cực 

(Chinhphu.vn) – Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2018 cho thấy 45% DN đánh giá tốt lên và 37,6% đánh giá giữ ổn định, có 17,4 % cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 85,7% DN cho rằng tốt lên và giữ ổn định. Tỷ lệ này của khu vực DN nhà nước và DN ngoài nhà nước lần lượt là 80,8% và 81,6%.

Tính cạnh tranh của hàng trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 59,4% DN. Tiếp đến là nhu cầu thị trường trong nước thấp (46,2%); khó khăn về tài chính (32%); không tuyển được lao động theo yêu cầu (30,7%); thiếu nguyên, nhiên, vật liệu (25,4%) thiết bị công nghệ lạc hậu (23,5%)…

Về khối lượng sản xuất có 47,3% DN dự báo tăng và 17,4% DN dự báo giảm, tương ứng số đơn hàng tăng ở 39,8% DN  giảm ở 17,2% DN. Tồn kho thành phầm dự báo giảm ở 31,2% DN và tăng ở 18,3% DN.

Quý II/2018 có 82,6% DN cho rằng khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với quý I/2018; 17,4% DN dự báo giảm. Trong 6 tháng cuối năm có 92,8% DN cho rằng 6 tháng cuối năm 2018 khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với 6 tháng đầu năm 2018.

Số lượng đơn hàng mới được dự báo khả quan hơn ở 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm 2018 với 92,8% DN dự báo tăng và giữ ổn định, có 7,2% dự báo giảm. Khu vực doanh  nghiệp FDI dự báo cao nhất với 95,7%, khu vực DN nhà nước 93,6%, thấp nhất là khu vực DN ngoài nhà nước 91,6%.

Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới 6 tháng cuối năm 2018 tăng so với 6 tháng đầu năm 2018 lần lượt gồm: thuốc lá 68,8%; giấy và các sản phẩm từ giấy và sản phẩm từ cao su và plastic đều là 57,6%; trang phục 56,9%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 56,6%;...

Về tồn kho thành phẩm có 81,7% số DN đánh giá khối lượng thành phẩm tồn kho quý II/2018 giữ nguyên và giảm so với quý I/2018. Dự kiến quý III/2018 so với quý II/2018 với 54,8% các DN dự báo giữ ổn định khối lượng thành phẩm tồn kho, có 31,5% DN dự báo giảm và 13,7% DN dự báo tăng khối lượng thành phẩm tồn kho.

Quý II/2018 so với quý I/2018 có 92,5% số DN đánh giá chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm chính tăng và giữ nguyên, chỉ có 7,5% DN đánh giá giảm. Dự báo quý III/2018 so với quý II/2018 có khả quan hơn khi tỷ lệ DN dự báo chi phí cho một đơn vị sản phẩm tăng thấp hơn với 18,8% DN dự báo tăng, 71,7% DN dự báo có chi phí ổn định và 9,5% DN dự báo chi phí giảm.

Có 92,8% DN nhận định giá bán bình quân quý II/2018 tăng và giữ nguyên so với quý I/2018 (trong đó 18,2% DN khẳng định tăng và 74,6% DN khẳng định giữ nguyên giá bình quân), có 7,2% DN cho rằng giảm. Tỷ lệ này ở quý III/2018 so với quý II/2018 dự báo là 93,9% (trong đó 16,7% DN dự báo tăng và 77,2% DN dự báo giữ nguyên), chỉ có 6,1% DN dự báo giá bán bình quân giảm.

Biến động lao động quý II/2018 so với quý I/2018, có 87,8% DN khẳng định quy mô lao động tăng và giữ ổn định (16,9% DN khẳng định tăng và 70,9% DN khẳng định giữ ổn định), trong khi đó 12,2% DN dự báo giảm.

Trong 6 tháng cuối năm 2018 với 94% số DN dự kiến số lao động tăng và giữ ổn định so với 6 tháng đầu năm 2018 (29% DN dự báo tăng và 65% DN dự báo giữ nguyên), chỉ có 6% DN dự báo giảm quy mô lao động.

Tỷ lệ sử dụng công suất máy móc thiết bị bình quân quý II/2018 của các DN ngành chế biến, chế tạo là 78%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp FDI có hệ số sử dụng công suất máy móc thiết bị bình quân cao nhất với 83,3%, khu vực DN nhà nước với 79,3% và thấp nhất khu vực ngoài nhà nước với 75,9%.

 

Trong khi đó, có 47,5% DN sử dụng công suất máy móc thiết bị từ 70% đến dưới 90%; tiếp đến là 32,8% DN sử dụng công suất từ 90-100%; có 5,2% DN sử dụng công suất dưới 50%.

MK

227 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 417
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 417
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55683193