7 tháng: Thu ngân sách địa phương đạt khá 

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính cho biết trong 7 tháng đầu năm, ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán năm trở lên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 98.900 tỷ đồng, tăng 11.500 tỷ đồng so với tháng 6. Lũy kế đến hết tháng 7, số thu ước đạt 666.680 tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong thu NSNN tháng 7, thu nội địa ước đạt 79.300 tỷ đồng, tăng khoảng 14.000 tỷ đồng so với tháng 6, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017 theo chế độ quy định…

Lũy kế đến hết tháng 7, số thu nội địa ước đạt 532.500 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp đạt 16,7% dự toán năm, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2016; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đạt 40,7% dự toán năm, giảm 11%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 93,5% dự toán năm, tăng 29,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 77,9% dự toán năm, tăng 13,8%; các khoản thu nội địa còn lại đạt 53,7% dự toán năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Bộ Tài chính nhận định tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán năm trở lên. Trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán năm (dưới 56%); 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong tháng 7, thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, giảm khoảng 660 tỷ đồng so với tháng 6.

Lũy kế đến hết tháng 7, số thu từ dầu thô ước đạt 27.100 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 22.000 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (6.100 tỷ đồng), thu cân đối ngân sách đạt 15.870 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7 ước đạt 165.000 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (59.500 tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 105.580 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán năm.

Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 7, con số này ước đạt 110.200 tỷ đồng; lũy kế chi 7 tháng đạt 695.160 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7 tháng đạt khoảng 119.360 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán năm, tăng 15,1% cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác giải ngân vốn đầu tư đã và đang tạo chuyển biến trong thanh toán vốn đầu tư. Ước tính vốn đầu tư thanh toán trong tháng 7 tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.

Đến hết tháng 7/2017, bội chi ngân sách trung ương ước là 87.200 tỷ đồng, bằng khoảng 50,6% dự toán; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.

Anh Minh

367 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 372
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 373
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79683611